Mansa Musa Kimdir

Mansa Musa (hükümdarlık 1312-1337), günümüz değeriyle 400 milyar dolarlık bir servetle dünyanın bugüne kadar gördüğü en zengin hükümdardır.
Sinan Tektaş

Gelmiş Geçmiş En Zengin Adam Mansa Musa Kimdir?

Mansa Musa (hükümdarlık 1312-1337),  günümüz değeriyle 400 milyar dolarlık bir servetle dünyanın bugüne kadar gördüğü en zengin hükümdardır.Yaklaşık 60.000 kişilik Hac kafilesiyle gittiği her yerde parayı savurgan br şekilde harcamış ve sadece yol üzerinden geçerken Mısır’ın 12 yıllık ekonomisini düzeltmiştir.Biliyorum hikayesini merak ediyorsunuz o zaman hemen başlayalım.

Mansa Musa (hükümdarlık 1312-1337),  günümüz değeriyle 400 milyar dolarlık bir servetle dünyanın bugüne kadar gördüğü en zengin hükümdardır.Yaklaşık 60.000 kişilik Hac kafilesiyle gittiği her yerde parayı savurgan br şekilde harcamış ve sadece yol üzerinden geçerken Mısır’ın 12 yıllık ekonomisini düzeltmiştir.Biliyorum hikayesini merak ediyorsunuz o zaman hemen başlayalım.

Mansa Musa kimdir?

Genelde Afrika tarihi hakkında fazla bilgi verilmez sanki orada herhangi bir ülke kurulmamış, ticaret yapılmamış imajı insanlarda yerleşiktir.Ama bunun tersini hem Avrupa’ya hem İslam Alemi’ne kanıtlayan kişi Mali Kralı Mansa Musa’dır.

Mali ve çevresindeki altın yatakları sayesinde inanılmaz bir servete kavuşan Sultan aynı zamanda dindar bir Müslümandır. Küçük yaşta yanlışlıkla annesinin ölümüne  sebep olan Mansa Musa bu yüzden asla kendini affetmemiştir.Bu yükün altından kalkmak için sürekli oruç tutmuş, hayır işlerine büyük önem vermiş ve en önemlisi din alimlerinin tavsiyesiyle Hz. Muhammed (S.A.V) ‘ın mezar-ı şerifine büyük bir Hac düzenlemiştir.Bu kafilede 2000 ton altın,80 deve, 500 den fazla köle, cariyeler de dahil olmak üzere 60.000 kişidir.Bu neredeyse bir orduya eşittir.

Mansa Musa’nın Serveti?

Mali Sultanı’nın servetinin kaynağı ilk başta tuz ve altındı.Yaptığı seferler de Mali için büyük servet kaynağı olmuştur.Ülkenin sınırları doğuda bakır madenleriyle ünlü Nijer’e, batıda Tekrur’e, güneyde ormanlık bölgesiyle Volta Calon’a ve en önemlisi kuzey kısımdaki Sahra’nın tuz madenlerine uzanıyordu. Mansa Musa akıllı oynamıştı.

Efsanevi Hac Yolu

Sultan annesinin ölümünden sonra bu günahı için büyük bir hac yolculuğu kararı almıştır ve gücünün doruğunda olan ülkeden  bir fermanla altın ve erzak talep etmiştir.Ülkenin başına da oğlu Muhammed’i bırakan Mansa Musa 60.000 kişilik dev kafilesiyle yaptığı dev sefer başlamış olur.

Hac sırasında eğer kafile  bir şehirde durursa Mali Sultanı oraya bir cami yaptırdı

Bir gün yolu o sıralar Kahire’ye hükmeden Memlük Sultanı’nın da huzuruna çıkar.Protokol gereği Memlük Sultanı’nın önünde eğilmesi gerekiyordu. Mansa Musa’nın cevabı ise aynen şöyleydi”Ben ancak Allah’ın huzurunda eğilirim.”.Orda Memlük Sultanı’na çok değerli hediyeler ve hazineye bol miktarda altın bağışlayarak ayrılmıştır.


Memlük Sultanı, bu yabancı diyarlardan gelen konuğuna ve altınlarına hayran kalıp ona Mısırda kalığı süre boyunca bir saray tahsis etmiştir.Mansa Musa ve hac kafilesi’nin Mısır’da kalışı ise ayrı bir olaydır. Mali Kralı  ve halkı yaptıkları tüm alışverişlerde kat kat daha fazla para vererek, sürekli hayır işleri yaparak bir anda ülkede enflasyona sebep olmuştur.Ülkede bir anda altının değeri düşmüştür.12 yıllık dönem boyunca ekonomi böyle kalmıştır.Bu duruma Venedikli tüccarlar bile ülkelerine yazarak Mali Krallığı’nın yeni bir ticaret merkezi olacağını duyurmuşlardır.

Mansa Musa yolculuğuna devam ederken geçtiği yerlerden Hac için gittiği yerlerden hacılar için topraklar ve mülkler satın almıştır.Sonunda Mekke’ye gelen Sultan bir yandan geliş amacını yerine getirirken bir yandan da halkı ve hacıları sevindirmiştir.

Dönüş yolunda talihsizlik Malilileri vurmuş ve Bedeviler tarafından saldırıya uğramışlardır.

Parasız kalan Mali Kralı eve dönebilmek için, Mısır tefecilerinden borç almak zorunda kalmış ve döndüğünde kat ve kat fazlasıyla ödemiştir.

NOT Son olarak: Bu hac seferini birçok olayı tetiklemiştir.İlk başta Afrika, Avrupa tarafından tanınmıştır.Mali Kralı’nın ölümünden 2 yıl sonra Angelina Dulcert tarafından çizilen bir haritada resmedilmiştir. Esas popüler olan, Mansa Musa’nın elinde bir altın parçası ve ve altın bir asayla 1375 yılında Abraham Cresques tarafından çizilen Catalan Atlası’ndadır.

İslam ülkeleriyle yapılan ilişkiler sonucu ticaret canlanmıştır.Yaptırdığı camilelerle Afrika cami mimarisinin temelleri atılmıştır.İnancına bağlılığı ve başka dinlere saygısıyla örnek bir insandır.

Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]