Drenaj Sistemleri

Sinan Tektaş

Drenaj Nedir?

Su her ne kadar yaşamımız için vazgeçilmez olsa da bina ve yapılar için sıkıntı yaratabiliyor. Bu sıkıntıya neden olan su ve su yapılarını bina ve inşaatlardan uzaklaştırma işlemlerinin bütününe drenaj adı verilir. diwun.com olarak Drenaj Sistemlerinin tarihinin çok eskiye dayandığını, bazı Arkeoloji keşiflerin'de ortaja çıktığını yazmıştık.

Drenaj sistemleri düz yada eğimli arazilerde yapı çevresinde veya arazi yüzeyinde toprak koşullarının kötü olduğu ve suyun toprağı çekmediği noktalarda oluşabilecek suları, bu alandan uzaklaştırmak amacıyla toprak altından yapılan imalatlardır. 

Eğimli arazilerde drenaj problemlerini çözmek daha kolaydır. Genelde doğal yollarla çözülebilir. Ancak düz araziler için bu durum geçerli değildir. Eğer düz arazilerde toprak yapısı istenilen düzeyde suyu çekemiyorsa, alandan suyu uzaklaştırmak doğal yollarla genelde yapılamaz. 

Bu durumda drenaj sistemi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Drenaj sistemi yapılmasının diğer bir sebebi de suyun oluşturacağı hidrostatik basınç etkisinin ve suyun donma çözülme sonucu vereceği zararın bertaraf edilmesidir.

Ayrıca yapılma nedenlerinden bir diğeri de çevredeki sel ve toprak kaymalarının önüne geçmektir.

Drenaj sistemi tek başına yalıtım için yeterli olmamaktadır. Yapı için yapılacak su yalıtımı ile birbirini tamamlayan bir sistem olarak düşünmek daha doğru olur.

DRENAJ Çeşitleri 

Geçici DRENAJ

Yapının grobeton, temel, perde ve izolasyon işlerinin yapılabilmesi için suyun geçici olarak tahliye edilmesidir. Suyun tahliye edilmesi ile birlikte kuru bir zemin elde edilir. Uygulama şekli yapının daha alt zemin seviyelerinde bir çukur açılarak yapılır. Çukura biriken sular pompa vasıtası ile tahliye edilir.

Kalıcı DRENAJ

Kalıcı sistem çevresel ve alansal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Her iki sistemde de amaç suyun tahliyesini sağlamak, yapıya zarar vermesini önlemektir. Çevresel olan sistem binanın temeli etrafında, alansal olan ise zemine oturan döşeme altında yapılır. Alansal su tahliye sistemi çevresel drenaj sistemine bağlanır.

DRENAJ Sistemi'nin Sağlandığı Noktalar

İnşaat Peyzaj Mimarlığı Tarım ve

Madencilik gibi sektörlerde uygulanır.

Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]