DOKTORLAR GREVDE Mİ? DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLİYOR

DOKTORLAR GREVDE Mİ? DOKTORLAR NEDEN GREVDE?


Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet sorununa dikkat çekerek, sağlık çalışanlarının, sağlıkta şiddetin azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza hükümleri içeren kanun maddeleri ihdas edilmesini senelerdir özlemle beklendiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının gösterdikleri fedakarlığın karşılığını alamadığını kaydeden Uğur, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmemesi ve taleplerin karşılanmaması durumunda 14-15-16 Mart’ta yeniden iş bırakacaklarını duyurmuştu.

Sağlık çalışanları için 2021 yılının Aralık ayı önemli bir dönem noktası oldu. Bu tarihte hekimlerin haklarında iyileştirme yapan bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bütün partilerin oylarıyla kabul edildi, ancak daha sonra geri çekildi. TTB, 15 Aralık'ta bu durumu protesto etmek için 'G(ö)REV' adını verdiği iş bırakma eylemini gerçekleştirdi. Düzenleme yapılmadığı takdirde yeniden iş bırakacağını duyuran doktorlar, 26 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde bu kez 'Beyaz Nöbet' tuttu.

14-15-16 Mart'ta hastaneler açık mı? İşte son durum

Sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri, istekleri yerine getirilmemesi dolayısıyla 14-15-16 Mart 2022 günlerinde acil sağlık hizmeti dışında çalışmayacak. 3 günlük grev boyunca acil servis hariç olmak üzere hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hizmet vermeyecek. İşte, doktorların grev yapmasının nedenleri...

Doktor grevi nedeniyle hastaneler ve poliklinikler kısıtlı olarak hizmet verecek. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, doktorlara iş bıraktırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle son iki yıldır yoğun mesai yapan sağlık çalışanları, medeniyet yoksunu hasta yakınları tarafından sık sık darp ediliyor. Hak ettiklerinden az seviyede maaş aldıklarını dile getiren sağlık çalışanları, çalışma koşullarının iyiyleştirilmemesi dolayısıyla mesleklerini yurt dışında sürdürüyor. Çok sayıda doktorun yurt dışına gitmesinden dolayı ilerleyen yıllarda doktor açığı olmasından korkuluyor.

14-15-16 MART 2022 HASTANELER AÇIK MI?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14-15-16 Mart 2022 günlerinde sağlık çalışanlarının grev yaparak acil servis dışında hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde hizmet vermeyeceklerini duyurdu.

Üç günlük greve giden doktorlar, "Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

DOKTORLAR NEDEN GREV YAPIYOR?

Sağlık çalışanları taleplerinin hayata geçirilmesi amacıyla grev yaptıklarını bildirirken, acil talepler şu şekilde sıralanıyor:

1) Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

2) TTB'nin önerdiği 'Sağlıkta Şiddet Yasası' acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

3) Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

4) Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri "prim ödeme tavanı" üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.

5) Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır.

6) OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7 bin 200 olmalıdır.

8) Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

9) Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

10) Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahküm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.