İnsanlar Azor Adalarına Düşünülenden Çok Daha Önce Gitmiş

Araştırmacılar, Azor takımadalarında insanların eski kanıtların gösterdiğinden yaklaşık 700 yıl daha önce yaşadığına dair yeni kanıtlar buldu. Araştırma ekibi, yaptıkları çalışmanın takımadaları oluşturan bazı adalardaki göllerden alınan tortu örnekleri üzerine olduğunu belirtiyor.

Başka kanıtların olmaması nedeniyle, tarihçiler insanların Azorlar’a ilk kez 1427’de Portekizli denizci Diogo de Silves’in Santa Maria Adası’na ayak bastığında adaya geldiklerini düşünüyordu. Kısa bir süre sonra adalara Portekiz’den diğer insan grupları geldi ve takımadaları evleri haline getirdi. Fakat bu yeni çalışmada araştırmacılar, insanların yaklaşık 700 yıl daha önce Azor adalarının bazılarında yaşadığına dair kanıtlar buldular.

Azor takımadalarının tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen araştırmacılar, adalardaki birkaç gölden tortu örnekleri toplamaya ve bu tortulardan ne öğrenebileceklerini görmek için onları incelemeye başladılar. Tortu örnekleri tarihsel kanıt görevi görebilebilir, çünkü bir gölün yüzeyine ve daha sonrasında göl dibine düşen havadaki partiküller, zaman geçtikçe yeni tortu katmanları ile kaplanır.

(Kanarya Adaları Yerlileri Kuzey Afrikalıların Soyundan Geliyor)

Tortu örneklerinin analizi, Peixinho Gölü’nden alınan MS 700 ile MS 850 arasına tarihlenen bir örnek tortu tabakasında 5-beta-stigmasterolde bir artış olduğunu gösterdi. Bu kimyasal bileşik, genelde inek ve koyun gibi hayvan dışkılarında bulunur. Ancak bu iki hayvan türü de insanların gelişinden önce Azor takımadalarında yaşamamıştı. Araştırmacılar ayrıca kömür parçacıklarında artış (adalarda büyük yangınların olduğunu düşündüren) gözlemlerken yerel ağaç polenlerinin miktarında bir düşüş saptadılar.

Peki tüm bu bulgular ne ifade ediyor? Araştırmacılar, muhtemelen ada sakinlerinden birinin hayvancılık için daha fazla arazi sağlamak için ormanı yaktığını düşünüyor. Araştırmacılar, yaklaşık bir yüzyıl sonrasına tarihlenmesine rağmen, farklı bir adada bulunan Caldeirão Gölü’nden alınan tortu örneklerinde benzer kanıtlar buldular ve üçüncü bir adadaki gölden alınan tortu örneklerinde de yerli olmayan çavdar kalıntıları tespit ettiler.

Bulgular, Portekizliler gelmeden yüzlerce yıl önce takımadalarda yaşayan insanların olabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Araştırmacılar, Avrupa’nın birçok kıyısında denize açılan İskandinav denizcilerinin bu takımadalara gelenlerin oldukları teorisini öne sürüyorlar.

Phys. 5 Ekim 2021.

Makale: Raposeiro, P. M., Hernández, A., Pla-Rabes, S., Gonçalves, V., Bao, R., Sáez, A., … & Giralt, S. (2021). Climate change facilitated the early colonization of the Azores Archipelago during medieval times. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(41).

You must be logged in to post a comment
Login

İnsanlar Azor Adalarına Düşünülenden Çok Daha Önce Gitmişİnsanlar Azor Adalarına Düşünülenden Çok Daha Önce Gitmiş