Firavun II. Ramses’in Hazinedarının Mezarı Keşfedildi

Sakkara’da Mısır’ın en güçlü firavunlarından biri olan II. Ramses’in üst düzey bir yetkilisi için inşa edilmiş 3.200 yıllık bir mezar bulundu.

Mezarda bulunan yazıtlar, oraya gömülen kişi olan Ptah-M-Wia’nın, Mısır’ın imparatorluğunu günümüz Suriye’sine kadar genişleten kişi olan firavun II. Ramses döneminde (saltanat MÖ 1279-1213 MÖ) hazine başkanı ve hayvancılık denetçisi de dahil olmak üzere bir dizi görevde bulunduğunu söylüyor.

Arkeologlar, II. Ramses’in Karnak Tapınağı’nın genişletilmesi de dahil olmak üzere birçok inşaat çalışmasıyla da tanındığını söylüyor.

Ptah-M-Wia, darp edilmiş sikkelerin icadından yüzyıllar önce hazinenin başıydı; o zamanlar insanlar mal, tayın veya kıymetli madenlerle ödeme yapıyorlardı.

(Keşfedilen Mumya, Mısır’daki Mumyalama Tarihini Değiştirebilir)

Arkeologlar, Ptah-M-Wia’nın mezarının kalıntılarında, sığırları ve diğer hayvanları kesime götüren insanları gösteren bir dizi duvar resmi buldular. Bu sahne, Ptah-M-Wia’nın hayvancılık denetçisi olarak konumuyla ilgili olabilir. Şu ana kadar mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmadı.

Mezardaki birkaç gravür de, muhtemelen Ptah-M-Wia olan bir adamı tasvir ediyor. Bir gravürde kendisi, birkaç kavanozun ve boynuza benzeyen bir nesnenin yanında otururken gösterilmiş.

Araştırmacılar şu anda gravürün üzerinde bulunan ve diğer görevlerinin yanı sıra Ptah-M-Wia’nın II. Ramses tarafından Thebes’te (günümüz Luksor) inşa edilen tapınaklardan birinde “ilahi adaklar” yapmaktan sorumlu olduğunu gösteren hiyeroglifleri inceliyorlar.

Firavun, saltanatı sırasında Thebes’te birkaç tapınak inşa etti veya olanları genişletti ve Ptah-M-Wia’nın hangisine adak sunduğu henüz belli değil.

Kahire Üniversitesi’nde arkeoloji profesörü olan Ola Al-Ajizi, mezarı keşfeden ekibi yönetti. Arkeologlar mezarı ve yakındaki alanı kazmaya ve incelemeye devam ediyor.

Live Science. 3 Kasım 2021.

You must be logged in to post a comment
Login

Firavun II. Ramses’in Hazinedarının Mezarı KeşfedildiFiravun II. Ramses’in Hazinedarının Mezarı Keşfedildi