Adıyaman’daki Antik Kentte 1.500 Yıllık İnsan İskeletleri Bulundu

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden olan Adıyaman’daki Perre Antik Kenti kazılarında iki genç bireye ait yaklaşık 1.500 yıllık iskeletler bulundu.

Perre Antik Kenti’nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük mimari bloklar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Kazı çalışmaları sırasında 350 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında ise tespit edilen mezarda iki genç bireye ait yaklaşık 1.500 yıllık iskeletler ortaya çıkartıldı. Mezarda iskeletler dışında hiçbir bulguya rastlanmaması, mezarın o dönemde soyulduğunu düşündürüyor.

Merdivenli alandaki arkeolojik kazılar geçen sene başlamıştı ve burada 220 metre boyunca merdiven gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu sene ise devam eden çalışmalar kapsamında merdivenler 350 metreye ulaştı.

(Adıyaman’da 1800 Yıllık Üç Katlı Kült Alanı Bulundu)

Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Kazılarda tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kafatasından biri mezarın doğu, diğeri batı kısmına yerleştirilmiş. Mezar içerisinde herhangi bir buluntu yok, bu da o dönemde soyulduğunu gösteriyor. Bunlar yaklaşık olarak 1.500 yıllık iskeletler.” diyor.

Merdivenin kutsal ya da kamusal alana çıkabileceğini düşündüklerini belirten Müze görevlisi arkeolog Mehmet Turan, “Kazıda merdivenin ana kayaya oyularak yapıldığı, ana kayaların eksik olduğu yerlerde ise kesme blok taşlarının kullanılarak merdivenin tamamlandığını görüyoruz. Merdiven yapısı boyunca zaman zaman mezarlarla karşılaştık ve bugün bir mezar ortaya çıkardık. Bu mezarda iki bireye ait iskeletler tespit ettik.” diyor.

Perre Antik Kenti

Eski kaynaklarda Me’arath gazze Pörön, Mezopotamya’da ise Pirin ve Perin olarak bilinen Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti, Melitene’yi (Malatya) başkent Samosata’ya (Samsat) bağlayan yol güzergahı üzerinde olması nedeniyle geçmişte jeopolitik bir öneme sahipti.

Hierapolis (Kutsal Şehir) olarak anılan Perre MS 325 yılında Nicaea’de (İznik) toplanan İncil konsiline Piskopos İoannes Perdos yönetimindeki Persidas eyaletinin bir şehri olarak katıldı. MS 433 yılında Samosata’lı (Samsatlı) Andreasın Alexander’e yazdığı mektupta Perre’de bulunan bazı önemli piskoposlardan bahsetmesi kentin dinsel açıdan da önemli bir kent olduğunu gösteriyor.

Antik Roma kaynaklarında suyunun güzelliğinden ve kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanıldığı anlatılıyor. Bahsedilen suyun aktığı Roma Çeşmesi günümüzde halen kullanılıyor.

Perre Antik Kenti, Bizans Dönemi’nden sonra önemini yitirdi ve eski parlak dönemini bir daha yakalayamadı.

You must be logged in to post a comment
Login

Adıyaman’daki Antik Kentte 1.500 Yıllık İnsan İskeletleri BulunduAdıyaman’daki Antik Kentte 1.500 Yıllık İnsan İskeletleri Bulundu