Kolombiya’daki Antik Tapınakta Zümrüt Dolu Çömlekler Bulundu

Kolombiya’daki arkeologlar, bir tapınakta ve bitişiğindeki mezarlarda, içinde figürinler ve zümrütler bulunan sekiz seramik çömlek buldular.

Antik Muiska (Chibcha olarak da bilinir) halkı, yaklaşık 600 yıl önce “ofrendatario” adı verilen çömlekleri üretti. Uygarlığı o dönemde bölgede gelişen bir halk olan Muiskalar, metal işçiliği becerileriyle ünlüydü ve çalışmaları, altından yapılmış efsanevi bir şehir olan El Dorado efsanesine ilham vermiş olabilir.

1537 ve 1540 yılları arasında İspanyollar bölgeyi işgal etti ve Muiska’ların çoğu savaş sırasında veya hastalık nedeniyle öldü. Yıkılmaya rağmen, Muiskalar direndi ve binlerce torunları bugün hâlâ yaşıyor.

(Teotihuacan Piramidinin Altında 2.000 Yıllık Buketler Bulundu)

Arkeologlar, Kolombiya’nın günümüz başkenti Bogota yakınlarında bulunan antik bir Muiska kasabasının kalıntılarında tapınak ve mezarları ortaya çıkardılar. İnşaat çalışmaları öncesinde kazı çalışmaları yapan arkeolog Francisco Correa liderliğindeki bir ekip, bölgedeki yol yapımından önce yapılan kazılarda ofrendatario’ları buldu.

Figürlerin bazıları yılanlara ve diğer hayvanlara benziyor, diğerleri ise daha çok başlıklara, asalara ve silahlı insanlara benziyor. Ofrendatarioların bulunduğu tapınak atalara tapınmayla ilgili olabilir.

Correa, “Kurulması çok zor, sanırım bir tür ata kültü vardı.” diyor. “Bunlar gibi Ofrendatariolar diğer antik Muiska alanlarında da bulunmuştu ve bir çeşit adak olarak kullanılmış olabilir. İçinde genellikle metal figürinler ve zümrütler içeren eserler vardı.”

Correa, tapınak ve ofrendatarioların Muiskalar tarafından tapılan tanrılarla da ilişkili olabileceğini belirterek, Ay ve Güneş ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere Muiskaların çeşitli tanrılara taptıklarını söylüyor.

Metal işçiliği efsanesi

Muiskalar, metal işçiliğinde uzman olarak kabul ediliyor. İspanyollar Muiskalar ile karşılaştığında, özellikle altın eserlerine hayran kaldılar. Yakınlarda altın madeni yoktu, bu da antik Muiska halkının metal için diğer gruplarla ticaret yaptığını gösteriyor.

Muiska metal işçiliğinin – özellikle de altın işçiliğinin – El Dorado efsanesine ilham verip vermediğine gelince, Correa, grubun belirli törenler sırasında bir şefin altın parçacıkları içeren bir merhemle kaplı göründüğü bir geleneğe sahip olduğunu söylüyor. Correa, bu töreni “bu efsanenin motivasyonlarından biriydi.” diyerek açıklıyor. Törene İspanyollar da tanık olmuştu ve töreni kroniklerine kaydettiler. Muiska’ların altın işçiliği ile birlikte bu hikaye, efsaneye de ilham verdi.

Live Science. 23 Eylül 2021.

You must be logged in to post a comment
Login

Kolombiya’daki Antik Tapınakta Zümrüt Dolu Çömlekler BulunduKolombiya’daki Antik Tapınakta Zümrüt Dolu Çömlekler Bulundu