ABD’de Evrime İnananlar Çoğunluk Haline Geldi

Yakın zaman önce yapılan bir araştırma, Amerikalılar arasında, hatta köktendinciler arasında bile evrimin kabulünün arttığını gösterdi.

Amerikalılar bilim, modern tıp ve zaman zaman gerçeklikle zorlu bir ilişkiye sahip olmaya devam ediyor, ancak 1985’ten 2019’a kadar yıllık anketlerin gözden geçirilmesi bazı iyi haberler veriyor: Ankete katılan katılımcıların yarısından fazlası evrim bilimine inanıyor.

Yaklaşık bir asır önce, 1925’teki Scopes davası, bir fen öğretmeni ve müfredatını (evrim teorisini de içeren) Tennessee eyaletiyle karşı karşıya getirdi. Evrim teorisi, canlı organizmaların doğal seleksiyon adı verilen bir süreçle çevrelerine uyum sağlayarak zamanla değiştikleri fikridir. Doğa bilimci Charles Darwin, Galapagos Adaları’ndaki ispinozların gagalarında bu tür adaptasyonları gözlemlemiş ve kayıt altına almıştı. Diğer tüm canlılar gibi, insanlar da zamanla evrimleşti ve bazı insanların en çok sorun yaşadığı gerçek tam olarak bu.

(Atalarımız Kaç İnsan Türüyle Karşılaştı?)

On yıllar boyunca giderek daha fazla Amerikalı, doğal seçilim yoluyla evrimi Dünya’daki yaşamın itici gücü olarak kabul etti. Yine de uzun bir süredir, bu görüş hemen hemen yarı yarıyaydı. Ancak Michigan Üniversitesi’nden yapılan yeni bir çalışma, inkarcıların nihayet azınlıkta olduğunu buldu.

Public Understanding of Science dergisinde yeni yayınlanan makale, 1985’ten beri yürütülen kamuoyu araştırmalarında evrim hakkındaki görüşleri inceledi.

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nde halkın bilim anlayışı konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacı ve bu makalenin baş yazarı Jon D. Miller, “1985’ten 2010’a kadar, evrimi kabul etmek ile reddetmek arasında istatistiksel bir beraberlik vardı. Ancak kabul daha sonra arttı ve 2016’da çoğunluk pozisyonunu aldı.” diyor.

Ekip tarafından analiz edilen anketler, Ulusal Bilim Kurulu, NASA ve Ulusal Bilim Vakfı’nın yan kuruluşları tarafından yürütüldü ve Amerikalı yetişkinlere katılmaları veya katılmamalarını söylemeleri için şu ifadeyi verdi: “Bugün bildiğimiz şekliyle insan, daha önceki hayvan türlerinden gelişmiştir.”

Çalışmanın ilk 20 yılında, evet ve hayır sonuçları oldukça eşitti. Artık öyle değil: Ankete katılanların %54’ü 2019’daki ifadeye katılıyor.

Dezenformasyon, uzmanlığa duyulan güvensizlik ve tam bir aptallıkla dolu bir zamanda, daha önce evrim fikrine pek hevesli olmayan bazı insanlar, bunun o kadar da kötü olmadığına karar verdiler. Belki de bunun nedeni, inkarcıların kovid-19 veya iklim değişikliği gibi daha popüler konulara yönelmeleridir.

Kendini köktendinci olarak tanımlayan katılımcıların sayısı son on yılda azalmasına rağmen, araştırma ekibi bu kişilerin bile evrim fikrine yaklaşmaya başladığını buldu. 1988’de, kendilerini köktendinci olarak tanımlayanların sadece yüzde 8’i evrimi kabul etti; 2019’da ise bu sayı yüzde 32 oldu.

Araştırmanın ortak yazarı Mark Ackerman, 2019’da, 1988’de olduğundan iki kat daha fazla Amerikalı’nın üniversite diplomasına sahip olduğunu belirtiyor. Bu bir rol oynamış olabilir, ancak daha net olan bağlantı politik. Çalışmaya dahil edilen en son yıl olan 2019’da, muhafazakar Cumhuriyetçi olarak tanımlananların sadece yüzde 34’ü evrimi kabul ettiğini söylerken, liberal demokrat olarak tanımlananların yüzde 83’ü aynı şeyi söyledi.

Gizmodo. Isaac Schultz. 20 Ağustos 2021.

Makale: Miller, J. D., Scott, E. C., Ackerman, M. S., Laspra, B., Branch, G., Polino, C., & Huffaker, J. S. (2021). Public acceptance of evolution in the United States, 1985–2020. Public Understanding of Science, 09636625211035919.

You must be logged in to post a comment
Login