Herculaneum’daki Erkek ve Kadınların Farklı Diyetleri Vardı

Yanardağ patlamasıyla yok olan Herculaneum’da, kadınlar daha fazla meyve ve sebze yerken, erkekler daha pahalı balıklarla besleniyordu.

Araştırmacılar, Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla küllere gömülen 17 yetişkin iskeletinden proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri analiz etmek için yeni bir yaklaşım geliştirdiler.

Araştırmacılar, kemik amino asitlerindeki karbon ve nitrojen izotoplarını ölçerek, aynı zamanda yaşayan insanların diyetlerini önceden düşünüldüğünden çok daha ayrıntılı bir şekilde yeniden oluşturabildiler.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve BioArCH Direktörü Profesör Oliver Craig, “MS 79’da Herculaneum’da ölenlerin kalıntıları, birlikte yaşayıp ölen eski bir topluluktaki yaşam tarzlarını incelemek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Tarihsel kaynaklar genellikle Roma toplumunda gıda maddelerine farklı erişimlere atıfta bulunur, ancak nadiren doğrudan veya nicel bilgi sağlar.” diyor.

“Erkekler ve kadınlar arasında tüketilen deniz ve karasal gıda oranlarında önemli farklılıklar bulduk, bu da yiyeceğe erişimin cinsiyete göre farklılaştığını gösterdi.”

(Herculaneum’da, Vezüv Patlaması Can Kurtaranı Tespit Edildi)

Pompeii yakınlarında insanların piroklastik akıntıdan korunmak için sığındıkları Herculaneum’da, sahilde ve deniz kıyısına paralel uzanan dokuz bitişik fornicide (taş tonoz) toplamda 340 kişinin kalıntıları bulundu.

Araştırmacılar, erkeklerin kadınlara kıyasla diyet proteinlerinin ortalama yüzde 50’den daha fazlasını deniz ürünlerinden almasıyla, grup içindeki cinsiyet farkını daha doğru bir şekilde ölçebildiklerini söylüyor.

Erkekler aynı zamanda kadın çağdaşlarına kıyasla tahıllardan biraz daha yüksek oranda protein elde ederken, kadınlar hayvansal ürünlerden ve yerel olarak yetiştirilen meyve ve sebzelerden daha fazla protein elde ediyordu.

Baş yazar, Ph.D. öğrenci Silvia Soncin, “Araştırmamız, erkeklerin Herculaneum’da ve daha geniş olarak Roma İtalya’sında deniz balıklarına daha fazla erişime sahip olduğunu bildiklerimize katkı sağlıyor.” diyor.

“Erkeklerin doğrudan balıkçılık ve denizcilik faaliyetlerinde bulunma olasılıkları daha yüksekti, genellikle toplumda daha ayrıcalıklı konumlara sahiptiler ve taze balık gibi pahalı mallara daha fazla erişim sağlayarak daha erken yaşta kölelikten kurtuldular.”

Araştırmacılar, yeni yaklaşımlarını kullanarak eski diyetleri daha doğru bir şekilde ölçebildiler, böylece son beslenme kayıtları ile karşılaştırılabildiler. Ekip, balık ve deniz ürünlerinin, ortalama modern Akdeniz diyetine kıyasla Herculaneum’daki diyetlere genel olarak daha büyük bir katkı sağladığını öne sürüyor; daha sonra giderek daha fazla hayvansal ürünler egemen olmuş. Oysa antik ve modern zamanlar arasında benzer bir oranda tahıl tüketilmiş.

University of York. 25 Ağustos 2021.

Makale: Silvia Soncin et al. (2021). High-resolution dietary reconstruction of victims of the 79 CE Vesuvius eruption at Herculaneum by compound-specific isotope analysis. Science Advances.

You must be logged in to post a comment
Login