TRUVALILARIN TORUNLARI ETRÜSKLER

Halûk Tarcan'ın "Ön-Türk Tarihi" Kitabında Etrüsk Pusulası Haruspex 


Truvalıların torunları Etrüskler, antik İtalya’ya damga vurmuş bir halktır. Onları bizler için önemli kılan en önemli unsur, Türkler ve Etrüskler arasındaki genetik akrabalıktır. Etrüsklerin Anadolu’dan ve Avrupa’nın kuzeyinden İtalya’ya geçen Türk kökenli ataları, yerli halkla birleşerek yepyeni medeniyet kurmuşlardır. Bu Batı merkezli tarih anlayışında uzun süre yadsınmış olsa da son dönemlerde yapılan genetik araştırmalarıyla kesin olarak ortaya konan bir gerçek haline gelmiştir. Dolayısıyla Etrüskler, Yakındoğu, Anadolu, Yunan ve Roma toplumları arasında köprü kuran, bu kültürleri harmanlayarak kendine özgü yepyeni bir sosyo-kültürel yapı inşa eden senkrektik bir millet olarak görülebilir. Bu halk Roma’yı kurmuş ve günümüze uzanan Avrupa yönetim ve medeniyet anlayışının temelini atmıştır. Son olarak Etrüsk medeniyetinin çağlar sonra Katolik Roma’dan bunalan Avrupa Rönesans’ına ilham olması modern Avrupa’yı anlamada oldukça önemlidir.


Hepsi

Troyalılar(Truvalılar) Niye Türk Olsun?

B.Tarhan