İran’da Sasani Dönemi Masa ve Sandalyeler Bulundu

Alçıdan oyulmuş masa ve sandalyeler, İran’ın merkezindeki bir Zerdüşti ateş tapınağının bulunduğu yerde ortaya çıkarıldı.

Mevcut kanıtlar, mobilyaların Sasani döneminde (MS 224-651), geleneksel ritüellerde kullanılmak üzere üretildiğini gösteriyor.

Tahran ve İsfahan üniversitelerindeki arkeologlardan oluşan ekip, Kashan yakınlarındaki Aran-Bidgol’un yaklaşık 10 km kuzeyindeki Vigol’de bulunan ateş tapınağının içerisindeki eserleri keşfetti.

Sasani yönetimi altındaki İran, birçok yönden Pers medeniyetinin muazzam başarılarına tanık oldu. Uzmanlar, Sasani döneminde ulusun sanat ve mimarisinin genel bir rönesans yaşadığını söylüyor.

(İran’da Bilinmeyen Bir Döneme Ait ve Hâlâ Kutsal Sayılan Kaya Sanatı Bulundu)

O dönemde, bilimin devlet tarafından teşvik edilmesiyle, metal işçiliği ve değerli taş oymacılığı gibi zanaatlar son derece sofistike hale geldi; hem Doğu’dan hem de Batı’dan birçok çalışma Sasanilerin resmi dili olan Pehlevi diline çevrildi.

Britannica Ansiklopedisi’ne göre, Sasani yönetimi altında İran’da milliyetçilik yeniden canlanmıştı. Zerdüştlük devlet dini haline geldi ve çeşitli zamanlarda diğer inançların takipçileri resmi yetkililer tarafından zulüm gördü. Hükümet merkezileştirildi, bölgesel yetkililer doğrudan taht’a bağlıydı ve yollar, şehir inşası ve hatta tarım, hükümet tarafından finanse edildi. Hanedan, Arap işgalciler tarafından 637’den 651’e kadar olan bir süre içinde yıkıldı.

AFM. 31 Mayıs 2021.

You must be logged in to post a comment
Login