Darwin, Modern Bilimsel Teorilerin Habercisiydi

Charles Darwin, 150 yıl önce “İnsanın Türeyişi” kitabını yayınladığında, insanın kökeni ve evrimi hakkında bilimsel araştırmaları başlatmış oldu.

Geçtiğimiz haftalarda, farklı fakat birbiriyle bağlantılı disiplinlerde önde gelen üç bilim insanı, “Darwin’in ‘İnsanın Türeyişi’ Eserinde Habercisi Olduğu Modern İnsan Evrimi Teorileri” makalesini Science dergisinde yayınladı. Araştırmacılar, modern bilimin de desteklediği insan evrimi üzerine Darwin’in eserinde bahsettiği üç noktayı belirledi.

Knoxville, Tennessee Üniversitesi’nde Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji ve Matematik bölümlerinde Profesör ve araştırmanın başyazarı Sergey Gavrilets, “Disiplinlerin sınırları ve farklı bakış açıları nedeniyle birlikte çalışmak zor olsa da bunu başardık.” diyor.

(Darwin’in “Türlerin Kökeni” Kitabı En Etkili Akademik Kitap Seçildi)

Bu inceleme özetinin amacı, modern türleşme teorisinin çerçevesini insan kökenleriyle ilişkilendirmek ve Darwin’in İnsanın Türeyişi kitabında, bu alandaki birçok yeni bilimsel gelişmenin habercisi olduğunu vurgulamak için son araştırmaları özetlemekti. Araştırmacılar aşağıdaki üç noktaya odaklandı:

Gavrilets, “Makalenin sunduğu noktalar, modern insanların davranışlarını anlamada ve toplumumuzun karşılaştığı en acil sorunlardan bazılarını çözmede politikalar geliştirmek için önemli bir yere sahip.” diyor.

Gavrilets, UT’de insanın sosyal karmaşıklığının kökenleri, evrimi ve geleceği hakkında disiplinler ötesi araştırmalarının yapılmasını destekleyen Center for the Dynamics of Social Complexity (DySoC) yöneticisi. Bu makale, araştırma merkezinin faaliyetlerinin ortaya koyduğu bulgulardan yalnızca birisi. Diğer ilgili bulgular arasında kültürel evrim üzerine ücretsiz çevrimiçi öğrenme modülleri ve dünya çapında binlerce öğrenci ve araştırmacının izlediği kültürel evrim ve insanın kökeni hakkında birçok çevrimiçi web semineri yer alıyor.

University of Tennessee at Knoxville. 21 Mayıs 2021.

Makale: Richerson, P. J., Gavrilets, S., & de Waal, F. B. (2021). Modern theories of human evolution foreshadowed by Darwin’s Descent of Man. Science, 372(6544).

You must be logged in to post a comment
Login