Global Notification

Telegram Sohbet info

Doğu Anadolu Kaya Resimlerindeki Süvari Tasvirleri
Yer imi

Doğu Anadolu Kaya Resimlerindeki Süvari Tasvirleri

Mekale: Doğu Anadolu Kaya Resimlerindeki Süvari Tasvirleri

Bilime dair herşey Türkiye'nin Bilim sitesi diwun.com. Çevrimiçi ücretsiz olarak okuyabileceğiniz Arkeoloji Mitoloji, Antropoloji, Paleontoloji ve Bilgilersunuyoruz.

Okumak Doğu Anadolu Kaya Resimlerindeki Süvari Tasvirleri


Dr. Mustafa Karageçi

Çok geniş olan insanlık tarihinde elbette at binen insanların olduğu aşikâr bir gerçektir. Ancak atın tam anlamıyla evcilleştirilmesi ve bir topluluğun tam manasıyla hizmetine girmesi Türkler tarafından gerçekleştirilmiştir. Zira tıpkı Milattan Sonra uzun yüzyıllar olduğu gibi, Milattan Önce de göçebe olarak yaşayan Türk hayatında atın varlığı ve atın onlar tarafından evcilleştirilmediği düşünülemez bir tezdir. Türkler atı evcilleştirdikten sonra, ticaret, sosyal yaşam, dini törenler, savaşlar ve daha pek çok alanda attan faydalanmışlardır. Göçebe bir yaşam tarzı süren Türkler, yağma seferleri haricinde, Çin’e at satmış, bunun karşılığında temel yaşam gıdaları ve ipek almışlardır.

Tarihsel kayıtlar da bize yeni doğan bir Türk çocuğunun yürümeye başladığı andan itibaren biniciliğe alıştırıldığını ve mutlaka bir atının olduğunu göstermektedir. Tarihte her zaman geniş imparatorluklar kuran Türklerin bu becerisinde at şüphesiz ki çok önemli bir yer tutmaktadır. Zira göçebe olmalarının yanı sıra at sayesinde kısa mesafeleri hızlıca gidebilmişlerdir.

At mitoloji, sağlık ve dini törenler gibi yerlerde de karşımıza çıkmaktadır. Atı böylesine seven Türkler atlara çeşitli renk isimleri de vermişler ve Orhun kitabelerinde onlardan ayrıntılarına kadar bahsetmişlerdir. Türk Kültüründe At’ın yeri ayrı bir önem taşımaktadır. Bundan dolayı Türklerin at’a vermiş oldukları bu önem sanatlarında dolayısıyla ilk Türk sanat eserleri olan kaya üstü resimlerinde de kendini belli ettirmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde tespiti yapılan kaya üstü resimleri aynı zamanda Anadolu Türk tarihinin 1071 Malazgirt Zaferiyle başlamadığını, aksine Anadolu’daki Türk varlığının milattan önceki tarihlere dayandığını açık bir şekilde ispatlamaktadır.
 


B.Tarhan

Rekomendasi

Yorumlar (0)