Global Notification

Telegram Sohbet info

MORMONLAR kitabı – 2 (Bölümler, Levhalar)
Yer imi

MORMONLAR kitabı – 2 (Bölümler, Levhalar)

Mekale: MORMONLAR kitabı – 2 (Bölümler, Levhalar)

Bilime dair herşey Türkiye'nin Bilim sitesi diwun.com. Çevrimiçi ücretsiz olarak okuyabileceğiniz Arkeoloji Mitoloji, Antropoloji, Paleontoloji ve Bilgilersunuyoruz.

Okumak MORMONLAR kitabı – 2 (Bölümler, Levhalar)

MORMONLAR kitabı – 2 (Bölümler, Levhalar)


MORMON KİTABI HAKKINDA KISA BİR AÇIKLAMA (Sayfa:xiii – Page:13)
Mormon Kitabı, Amerika kıtasında yaşamış eski halkların mukaddes bir kaydıdır ve metal sayfalar üzerine işlenmiştir. Kitabın içinde dört çeşit metal levhadan söz edilmektedir:

1. Nefi levhaları iki çeşittir: Küçük Levhalar ve Büyük Levhalar. İlk levhalar daha çok özellikle ruhsal konulara, peygamberlerin verdikleri hizmet ve öğretilere adanmıştır; ikinci levhalar ise genelde ilgili halkların dinsel olmayan tarihini kaydetmek için kullanılmıştır(1. Nefi 9:2–4). Mosiya döneminden başlayarak, büyük levhalar ruhsal yönden de önemli olan başlıca konuları içermiştir.

2. Mormon levhaları, Mormon’un Büyük Nefi levhalarından çıkardığı özetle beraber yaptığı birçok açıklamalardan meydana gelmiştir. Bu levhalar ayrıca Mormon’un yazdığı tarihsel kaydın bir devamını ve oğlu Moroni’nin eklediği kısımları da içerir.

3. Eter levhaları, Yaredliler’in tarihini sunmaktadır. Bu kayıtlar, kendi açıklamalarını eklemiş olan ve kayıtları “Eter Kitabı” başlığı altında, genel tarihi konularla birleştiren Moroni tarafından özetlenmiştir.

4. Pirinç Levhalar, Lehi halkı tarafından M.Ö. 600 yılında Yeruşalem’den getirilmiştir. Bunlar, “Musa'nın beş Kitabını . . .ve Yahudiler’in başlangıçtan itibaren . . .Yahuda Kralı Tsedekiya yönetiminin başına kadar tutmuş oldukları kayıtları ve ayrıca kutsal peygamberlerin peygamberliklerini” kapsamaktadır (1. Nefi 5:11–13). Mormon Kitabı’nda İşaya’dan ve Kutsal Kitap’ta adı geçen ve geçmeyen Diğer peygamberlerin yazdıklarından birçok alıntılar görülmektedir.

Mormon Kitabı bir tanesi hariç, kitaplar olarak bilinen her biri başyazarının adını taşıyan on beş ana bölümden veya kısımdan oluşur. İlk parça (Omni ile sona eren ilk altı kitap) Küçük Nefi levhalarından yapılmış bir çeviridir. Omni ve Mosiyakitaplarının arasında, Mormon’un Sözleri denen ara bir ek vardır. Bu ara ek, Küçük Levhalar’a işlenmiş olan kayıtları Mormon’un Büyük
Levhalardan çıkardığı özetle birleştirir.

Mosiya’dan, Mormon’un 7. Bölüm’ünün sonuna kadar olan en uzun parça, Mormon’un Büyük Nefi levhalarından yaptığı özetin bir çevirisidir. Mormon’un 8. Bölüm’ünün Başından Kitabın sonuna kadar olan son parça ise Mormon’un oğlu Moroni tarafından yazılmıştır. Babasının hayatını kaydetmeyi bitirdikten sonra Moroni, Yaredlikayıtlarının bir özetini (Eter Kitabı olarak) çıkarmıştır ve daha sonra da Moroni Kitabı diye bilinen bölümü eklemiştir.

M.S. 421 yılında veya yaklaşık o yıllarda Nefili peygamber tarihçilerin sonuncusu olan Moroni, bu kutsal kayıtları mühürlemiş ve Tanrı’nın eski peygamberlerinin ağzıyla önceden bildirdiği gibi, bu kayıtların son günlerde ortaya çıkarılması için onları saklayıp Rab’be teslim etmiştir.

M.S.. 1823 yılında, aynı Moroni, bu kez dirilmiş yüce bir kişi olarak Peygamber Joseph Smith’i ziyarete gelmiş ve daha sonra elle işlenmiş bu levhaları ona teslim etmiştir.

xv
                            Mormon Kitabı’ndaki
                            KİTAPLARIN ADLARI VE SIRALARI

                  Adı                                             Sayfa Numarası

                  Birinci Nefi Kitabı .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1
                  İkinci Nefi Kitabı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
                  Yakup Kitabı .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
                  Enos Kitabı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

                  Yarom Kitabı .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
                  Omni Kitabı .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
                  Mormon’un Sözleri .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
                  Mosiya Kitabı   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

                  Alma Kitabı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
                  Helaman Kitabı .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    . 375
                  Üçüncü Nefi .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 415
                  Dördüncü Nefi .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 473

                  Mormon Kitabı .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . 477
                  EterKitabı .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 496
                  Moroni Kitabı   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 528


Kaynaklar:
-      MORMON KİTABI
İsa mesih hakkında başka bir tanıklık

Rekomendasi

Yorumlar (0)