Global Notification

Telegram Sohbet info

Osmanlı Toplumunun Geçirdiği Değişikliklerin Taslağı
Yer imi

Osmanlı Toplumunun Geçirdiği Değişikliklerin Taslağı

Mekale: Osmanlı Toplumunun Geçirdiği Değişikliklerin Taslağı

Bilime dair herşey Türkiye'nin Bilim sitesi diwun.com. Çevrimiçi ücretsiz olarak okuyabileceğiniz Arkeoloji Mitoloji, Antropoloji, Paleontoloji ve Bilgilersunuyoruz.

Okumak Osmanlı Toplumunun Geçirdiği Değişikliklerin Taslağı

Sina Akşin

       Birinci Dönem
"Klasik" Dönemde (1450-1550) Osmanlı Sınıf Yapısı
-Fark edileceği gibi Sina Akşin, toplumsal sınıfları imparatorluk dönemiyle birlikte başlatmıştır. Osmanlı'nın ilk devirlerindeki toplumsal yapısı, askeri sınıfları bu çizelgede yoktur.-
  
I. Yönetenler (askerîler) sınıfı

                 A. icraî askerîler
                      1. Maaşlılar
                      2. Zaimler ve Tımarlı Sipahiler

                 B. Ulema

       
II. Yönetilenler (reaya) sınıfı

                 A. Kentliler
                      1. Lonca esnafı
                      2. Tüccarlar ve sarraflar

                 B. Köylüler

                 C. Göçebeler

   
 İkinci Dönem 
Tımar Sisteminin Gevşemesiyle Ortaya Çıkan 
Ademimerkezî Sınıf Yapısı

 -Sina Akşin bir önceki dönemi (Klasik Dönem) 1550'de bitirdiğine göre demek ki bu yeni dönemi 16. yüzyılın ortasından itibaren başlatıyor.-

I. Yönetenler (askerîler) sınıfı

                 A. Merkeze bağlı icraî askerîler
                      1. Maaşlılar
                      2. Zaimler ve tımarlı sipahiler

                 B. Ademimerkezî yönetenler (ayanlar) -*ana değişiklik budur-

                 C. Ulema


     
II. Yönetilenler -Reaya-  (yukarıdaki gibi)

                 A. Kentliler
                      1. Lonca esnafı
                      2. Tüccarlar ve sarraflar

                 B. Köylüler

                 C. Göçebeler

Üçüncü Dönem
Tanzimat (1830) ve Islahat Fermanının (1856) 
Getirdiği Sınıf Yapısı 

-*Değişimin olduğu alanlar ve katmanlar-

I. Yönetenler

                 A. Merkeze bağlı icraî yönetenler
                      1. Alafranga yönetenler *
                      2. Alaturka yönetenler   *

                 B. Ademimerkezî yönetenler (ayanlar)

                 C. Ulema

     
II. Azınlık burjuvazisi *

       
III. Yönetilenler (reaya) sınıfı

                 A. Kentliler
                      1. Tüccarlar
                      2. Esnaf  *
                      3. İşçiler *

                 B. Köylüler

                 C. Göçebeler


Sina Aksin, «Osmanlı-Türk Toplumundaki Sınıf Yapısı Üzerine bir Deneme», Toplum ve Bilim. sy. 2, yaz 1977.

Ara notlar bana ait DK.  -...-, *

Rekomendasi

Yorumlar (0)