El Sanatları Teknolojisi Alanı Sanayi Nakışı Dersi Kalfalık Çalışma Soruları

Sorular Megep Modüllerinden Alınmıştır

1. (D) Alt iplik ayarı mekik yaprağının üzerindeki vidadan yapılır. 

2. (Y) Üst iplikler makineye takılırken bazen iplikler ip okuyucudan geçmese de olur. 

3. (D) Elektrik çarpması durumunda makine ya da şalter kapatılmadan kazazedeye dokunulmamalıdır. 

4. (Y) İş yeri ortamı çok fazla ışıklandırılmalıdır. 

5. (Y) Çalışırken rahat olmak için aşırı geniş ve dökümlü kıyafetler giyilmelidir. 

6. (D) Devir iğnenin 1dakikada batış sayısıdır. 

7. (Y) Baskı ayağı makinenin alt bölümündedir. 

8. (D) Sanayi nakış makinelerinde kullanılan iğneler DBxK5 ile kodlandırılır. 

9. (D) Denye, bir ipin 9000 metredeki ağırlığıdır. 

10. (Y) Telayı gererken bolluk vermeliyiz. 

11. Aşağıdakilerden hangisi makinenin üst bölümünde bulunmaz? 
A) Tansiyon B) İp yolu C) İğne mili D) Yay E) Sabit ve oynar bıçak

12. Aşağıdakilerden hangisi sanayi tipi nakış makinelerinde kullanılan iğnelerden değildir? 
A) Sivri uçlu iğne B) Bilye uçlu C) Dikiş iğnesiD) Delici iğne E) Üzeri kesikli iğne 

13. I) Telanın ve zeminin gerilmesini sağlamak. 
II) Makinenin pantograf bölümüne takılır. 
III) Desenin ütülenmesini sağlamak. 
IV) Makinelerin özelliklerine göre şekil ve ölçü değişiklikleri gösterebilir. 
Yukarıdakilerden hangileri kasnağın özelliklerindendir? 
A) III- IV B) Yalnız IV C) Yalnız II D) I-II-IVE) Hepsi 

14. Aşağıdakilerden hangisi iğne takılırken dikkat edilecek hususlardandır? 
A) İğne deliği ve oluklu yeri öne gelecek şekilde takılır.B) İğne takılırken delik yana gelir. C) İğne vidası elle gevşetilip sıkılır. D) İğne deliği ve oluklu yönü hangi tarafa gelirse gelsin fark etmez. E) İğne oluğu yana gelir. 

15. I) Alt iplik tutucu 
II) Çağanoz dişlisi 
III) CF kart okuyucu 
IV) İp sensörü 
Yukarıdakilerden hangisi makinenin alt bölümünde bulunur? 
A) I-IV B)  II-IV C)  I- II- III- IV D)  I-II E)  II-III-IV

16. Kasnağı desen pozisyonuna göre ayarlamak için makinenin bilgisayar bölümündeki hangi tuş kullanılır? 
A) Çalıştırma tuşu B) Kasnak ayarı tuşuC) İğne sırası verme tuşu D) İleri - geri alma tuşu E) Devir ayar tuşu 

17. İplik sarım şeklinde genellikle hangi tip sarım şekli tercih edilmelidir? 
A) Silindirik sarım B) Çile şeklinde sarım C) Tek sonlu sarımD) Düz sarım E) Hiçbiri 

18. Aşağıdakilerden hangisi alt ipliğin özelliklerinden değildir? 
A) İyi bükümlü B) Aynı kalınlıkta C) Pürüzsüz D) Sağlam E) Dikiş dayanıklılığı az 

19. Aşağıdakilerden hangisi telanın görevidir? 
A) Nakışa netlik ve sağlamlılık vermek B) Nakışı temizlemek C) İşlemeyi kabartmak D) Kumaşın gözeneklerini kapatmak E) İşlemeyi süslemek 

20. Aşağıdakilerden hangisi işlemede kullanılan yardımcı malzemelerden değildir? 
A) KeçeB) KartonC) Deri D) Eva E) Lase

21. I) Kumaşı hazırlayınız.
II) Mandalları takınız.
III) Telalı işleme yapılacak ise telayı geriniz. 
IV) Kumaş üzerinde desen başlangıç noktasını veriniz. 
Yukarıdaki maddeleri kumaşı makineye germedeki ilk üç işlem basamağı olarak sıralayınız? 
A) I-II-III B) I-II C) Yalnız II D) Yalnız I E) I-III-IV

22. (D) Kanava tekniğinin sanayi nakış makinesinde işlenmesi ve kullanıma hazır hâle getirilmesi için araç ve gereçlerin çalışır duruma getirilmesi gerekir. 

23. (Y) Çalışma ortamında bulunan araç ve gereçler yerleştirilirken gün ışığından en iyi yararlanılabilecek oturma planında olmasına dikkat edilmemelidir. 

24. (D) Göz sağlığımız açısından yapılacak çalışmaya ve işe uygun ışıklandırmanın sağlanması, o işin daha hızlı yapılması açısından önemlidir. 

25. (D) İğne batması, çalışma esnasında elin iğne altına sokulması sonucu meydana gelen bir iş kazasıdır. Kısa anlık bir dikkatsizlik sonucu oluşan bu kaza daha da kötü sonuçlara neden olabilir. 

26. (Y) Sonuçları ağır olabilen iş kazası çeşitlerinden olan makineye el, saç ve giysinin sıkışması olayına çok fazla rastlanır.

27. (D) Seyrek dokunuşlu kolalı keten bezi olarak tanımlanan kumaşlar üzerinde çapraz iğneyle yapılan işlemeye kanava işi adı verilir. 

28. (D) Kanava, ipliği sayılabilen kumaşlar üzerine yapılır. Bu nedenle kanava desenini hazırlarken, goblen, halı, kilim, cicim, dantel, hesap işi ve kumaş desenlerinden de yararlanabiliriz. 

29. (Y) Kanava, özellikle evde, günlük hayatta kullandığımız yatak ve mutfak takımlarında, seccade, havlu, yastık ve panolarda uygulanmamaktadır. 

30. (D) Her işlemenin kendine has desen ve işleme özelliği vardır. Desen araştırması yaparken üzerine yapılacak işe, yani işleme tekniğine uygun desen seçilmelidir. 

31(Y) Kanava işinde renk seçimi yaparken kumaşın rengi, kullanılacak işleme tekniği, kullanılacak yer göz önünde bulundurulmamalıdır.

32. (D) Kanava tekniğine uygun olarak araştırdığımız ve bulduğumuz deseni, işlemeye hazır hâle getirebilmek için bilgisayara aktarmak gerekir. 

33. (Y) Hazırladığımız desenlerin nakış makinelerinde işlenebilmesi için diskete kayıt yapılmaması gerekir. 

34. (D) Kütüphaneye desen yüklemek için ekranda yüklenecek bir desen olmalı ve yüklenecek alan seçilerek tanımlanmalıdır. 

35. (Y) Kanava ya da kanaviçe tekniğinde desen hazırlamada, desene uygun referans noktaları verilirken sol tuşla kare nokta koyulur.

36. (D) Desen programında desen işleme tekniklerine uygun hazırlandıktan sonra, makinede işlemenin başlayacağı noktanın belirlenmesi gerekir. 

37. (Y) İşlemenin güzel ve net olması, desen kadar makinenin de doğru ayarlanması ile mümkün olur. Alt ve üst ipliği doğru seçmek, uygun iğne seçmek, tansiyon ayarlarını doğru yapmak, tela ve kumaşı iyi yerleştirmek sonuç için çok önemli değildir. 

38. (D) Sanayi tipi nakış makineleri marka ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. 

39. (Y) Deseninizi örtü olarak kumaşınıza çalışırken kumaşınızın orta hatlarını dikkate almayınız. 

40. (D) Telayı mümkün olduğu kadar desen ebadında, kumaş altına yerleştiriniz. 

41. (D) Değişik iplik ve kumaş kullanıldığı zaman iplik tansiyonu tekrar ayarlanmalıdır

42. (D) İşleme tekniğine, kumaş özelliğine ve kullanılacak yere uygun olarak yapılan ürünün kenar temizlemesi seçilir. 

43. (D) Ürününüzün kenarını saçak yaparak, saçak bükerek, makrame yaparak, dantel dikerek, tığ oyası yaparak veya piko yaparak temizleyebilirsiniz. 

44. (Y) Pamuklu ve yünlü kumaşlar hafif nemli ve ütü bezi ile keten kumaşlar nemli bezle ütülenmemelidir. 

45. (D) Sanayi nakışında ürünün kalite kontrolü, işleme sırasında ve işleme sonrasında olmak üzere iki aşamada yapılır. 

46. (Y) Hata etiketi; kumaşı makineye yerleştirme aşamasında, işleme esnasında, ütü sırasında ve kalite kontrol sırasında hatalı kısımlara yapıştırılmaz.

47. (D) Verimli bir çalışma için atölyede bulunan araç ve gereçlerin yapılan işin özelliğine göre yerleştirilmesi önemlidir. 

48. (D) Atölye düzeninde; yerleşim planı, temizlik ve ışıklandırma faktörleri dikkate alınmalıdır. 

49. (Y) Bol ve uzun kollu giysilerin giyilmesi rahat çalışılmasını sağlar. 

50. Aşağıdakilerden hangisi giyim üzerine nakış işlenirken atölyede bulunan araç ve gereçlerdendir? 
A) Bilgisayar ve donanımları B) Sanayi nakış makinesi C) Tamir ve bakım malzemeleri D) Nakış malzemeleriE) Hepsi 

51. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında meydana gelebilecek iş kazalarından değildir? 
A) İğne batması B) Elektrik çarpmasıC) Bilgisayarın bozulması D) Makineye el, saç ve giysilerin sıkışması E) Yangın çıkması

52. Giyim süslemelerinin uygulandığı alanlar; kadın giyimi, çocuk giyimi ve giyim (aksesuarları).. dır. 

53. Giyim süslemelerinde desen için çocuk ve hayvan resimleri, …(desenli).. kumaşlar, kartpostallar, resimli mecmualar, daha önce yapılmış ürünler ve yöresel giyimlerden faydalanılır. 

54. İşlemede kullanılan iplikler …(iyi)…. bükümlü olmalıdır. 

55. Nakışta renklendirme yapılırken …(eski)… işlemeler …(renk)…. çemberinden faydalanılabilir. 

56. (D) Giyimde kullanılacak olan kumaşların önceden yıkanıp ütülenmesi gerekir. 

57. (Y) İşleme ipliğinin kumaşın kalınlığına göre seçilmesi gerekmez

58. (Y) Giyim süslemelerinde işleme metotlarını seçerken kumaşın cinsi ve desen özelliği dikkate alınmaz. 

59. (Y) Giyim süslemelerinde aplike tekniği kullanılmaz. 

60. (D) İşleme metotlarını desen üzerinde uyguladıktan sonra, desen üzerinde yapılması düşünülen değişiklikler için desenin tamamının veya değiştirilmesi düşünülen kısımlarının alan içine alınarak tanımlanması gerekir. 

61. (D) Disketler ilk alındıklarında hangi bilgisayarda ya da makinede kullanılacaksa ona göre biçimlendirilmeleri gerekir. 

62. (D) Kütüphaneye desen yüklemek için ekranda yüklenecek bir desen olmalıdır

63. (D) Sanayi makinesinde işleme anında oluşan arızaları gidermek için küçük ve büyük tornavida kullanılır. 

64. (D) İşlemede kullanılan iplik kalınlığı iğneye uygun değilse iplik iğne kalınlığına uygun olarak değiştirilir. 

65. (Y) Bobin ipliği yanlış sarılmış ise iplik kopmasına neden olmaz. 

66. (Y) Makine iğnesi eğilmiş ise kullanılan iplik değiştirilmelidir. 

67. (D) İğnenin yanlış takılması iğnenin kırılmasına yol açacağı için kontrol edilerek tekrar takılmalıdır. 

68. (D) Alt iplik üst ipliğe göre ince ise alt iplik kopmasına neden olur. 

69. (Y) Alt iplik gevşek ayarlanmış ise makine deseni okumaz.

70. Nakışlı ürünü ütülemede elektrikli ve …(buharlı)…. ütüler ile pres ütüler kullanılır. 

71. Ütü …(ürüne)… güzel görünümü kazandırır. 

72. Kumaş özelliğine göre doğru …(ısı)…. ayar seçilmelidir. 

73. İşleme üzerine kuvvetle bastırarak ütü…(ağırlığı)… kumaşa verilmemelidir. 

74. (Y) İşlemeden önce desen kontrolü çok önemli değildir. 

75. (D) İşleme esnasında alt ve üst iplik gevşek işlenmiş ise hatalı nakışlar sökülüp makine başa alınarak tekrar işlenir. 

76. (D) İşleme sonrası üründe kumaş dokuma hatası var ise hatalı kısımlar kesilerek atılır. 

77. (Y) Lekesi çıkarılamayan işlemeler başka işlerde değerlendirilerek kullanılabilir.

78. (D) Kordon, kurdele ve suzeni aparatları ev tekstili ürünü yapılırken kullanılan ek aparatlardır. 

79. (D) Çalışma ortamında bulunan araç ve gereçlerin gün ışığından en iyi yararlanabilecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 

80. (Y) Çalışma ortamındaki düzen ve disiplin, kalite ve verimliliğin artmasında etkin değildir. 

81. (Y) Çalışma esnasında önlük giyilmesi, saçların toplanması, bol giysilerin kullanılması kazaların önlenmesini sağlamaz. 

82. (D) Çalışma ortamının temizliği insan sağlığını ve iş verimini olumlu etkiler. 

83. Aşağıdakilerden hangileri ev tekstilinde yapılan ürünlerdendir? 
A) Perde B) Yatak takımları C) Yastık D) Dekoratif örtülerE) Hepsi 

84. Aşağıdakilerden hangisi ev tekstiline uygun desen seçilirken faydalanılan kaynaklardan değildir? 
A) Çocuk ve hayvan resimleri B) Desenli kumaşlar C) Yöresel kıyafetlerD) Desen kitapları E) Tabiat 

85. Aşağıdakilerden hangisi ev tekstilinde kullanılan aksesuarlardan değildir? 
A) Kordon B) Lase C) Boncuk D) TaşlarE) Pul aparatı 

86. Nakışta renk seçerken; kumaşın rengi, kullanılacak işleme tekniği ve …(kullanılacak yer)… göz önünde bulundurulmalıdır. 

87. Sağlam olmayan, yıkanınca …(boya)….. veren kumaşların kullanılmaması gerekir. 

88. Aplikeli ürün çalışılacaksa, ……(fon ve aplike)…… kumaşı ile işleme ipliği arasındaki renk uyumuna dikkat edilmelidir. 

89. İpliğin, kullanılacak kumaşın …(kalınlığına)… göre seçilmesine dikkat edilmelidir

90. Aşağıdakilerden hangisi işlenilmesi düşünülen resmi bilgisayara aktarmada kullanılacak yöntemlerden değildir? 
A) Bilgisayar ile aktarmaB) Tarayıcı ile aktarma C) Disket ile aktarma D) Flash disk ile aktarma E) CD ile aktarma 

91. Aşağıdakilerden hangisi ev tekstilinde kullanılan işleme tekniklerinden değildir? 
A) Suzeni B) Hesap işiC) Beyaz iş D) Kordone E) Lase 

92. …(Beyaz iş)..... genellikle beyaz kumaş üzerine beyaz ipliklerle işlenilen delikli bir nakış çeşididir. 

93. Suzeni deseni punchlanırken …(dikiş).. tekniği kullanılır. 

94. Lase, kordone nakışı gibi sanayi makinalarına takılan bir …(aparat)….. yardımı ile yapılır. 

95. Kadife işi, işlendikten sonra işin görünümü …(kadifeye)… benzediği için bu ismi almıştır. 

96. (Y) Sarma tekniği, ev tekstili ürünleri işlenmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir. 

97. (D) Koordinatlar, seçilen işleme metoduna göre desenin hatlarının belirlenmesidir. 

98. (D) İşlemeye farklılık vermek, işlemenin göze daha hoş ve belirgin görünmesi açısından dikiş yönünü doğru vermek önemlidir.

99. İşlemenin güzel ve net olması desen kadar …(makinenin)…de doğru ayarlanması ile mümkün olur. 

100. Deseni ve olası diğer hataları görmek açısından …(numune)…. çalışmak faydalıdır. 

101. (Y) İpliğin yanlış yollardan geçmesi iplik kopmasına neden olmaz. 

102. (D) İplik kalitesinin iyi olmaması iplik kopmasına neden olur. 

103. (D) İğnenin yanlış takılmış olması ya da yerine tam oturmamış olması iğne kırılmasına neden olur. 

104. (D) Alt iplik gergin ise üst iplik alta geçer. 

105. Aşağıdakilerden hangisi işleme sırasında meydana gelen arızalardandır? 
A) İplik kopması B) İplik toplaması C) Dikiş atlaması D) İğnenin kırılması E) Hepsi 

106. Aşağıdakilerden hangisi arızaları gidermede kullanılan araç gereçlerden değildir? 
A) Küçük ve büyük tornavida B) Makine yağı C) Zımpara D) Temizleme beziE) Makas

107. Nakışla işlenmiş bütün ürünlerde birbirine uyumlu halde bulunan kumaş, iplik, desen, renk, motif ve kompozisyon özelliklerinin yanı sıra kullanılan …(kenar)…. temizleme tekniği de önemli unsurdur. 

108. Kenar temizleme tekniği seçerken …(kullanılan)…. kumaşa dikkat edilmelidir. 

109. Aşağıdakilerden hangisi kenar temizliği tekniğini seçerken dikakt edilecek noktalardan biridir? 
A) Kullanılan kumaşa B) Yapılan işlemeye C) Kullanılacak mekan ya da yere uygun olmasına D) Modaya E) Hepsi 

110. Aşağıdakilerden hangisi ütülemenin önemini açıklamaz? 
A) Kumaşın dayanıklılığını artırır. B) Ürüne güzel görünüm verir. C) Ürünün dayanıklılığını artırır. D) Kullanılan telanın dayanıklılığını artırır. 

111. Aşağıdakilerden hangisi işleme sonrasında yapılan kalite kontrollerinden değildir? 
A) Desen kontrolüB) Kumaş dokuma hatası C) Kumaş lekesi D) Kasnak hatası 

112. Aşağıdakilerden hangisi işleme anında ve sonrasında meydana gelebilecek leke çeşitlerindendir? 
A) Makine yağı lekesi B) Pas lekesi C) Kan lekesi D) Çay, kahve, meyve lekesi E) Hepsi

113. (Y) Ütü yapılacak yerin aydınlık olması ütülemenin sonucunu etkilemez.

114. (D) Bütün kumaşlar tersinden ve ütü bezi ile ütülenmelidir. 

115. (D) Dairesel hareketler kumaşın esnemesine sebep olur. 

116. (D) Lase işi, suzeni, kadife işi kabarık işlemeler olduğu için altına birkaç kat havlu konulmalı ve direkt üzerine ütü basılmamalıdır. 

117. (Y) Süslemede kullanılan taşların üzerine ütü basılabilir. 

118. (D) Verimli bir çalışma için atölyede bulunan araç ve gereçlerin, yapılan işin özelliğine göre yerleştirilmesi önemlidir. 

119. (D) Atölye düzeninde; yerleşim planı, temizlik ve ışıklandırma faktörleri dikkate alınmalıdır. 

120. (Y) Bol ve uzun kollu giysilerin giyilmesi rahat çalışılmasını sağlar.

121. Aşağıdakilerden hangisi, deri üzerine nakış işlenirken atölyede bulunan araç ve gereçlerdendir? 
A) Sanayi nakış makinesi B) Tamir ve bakım malzemeleri C) Nakış malzemeleri D) Hepsi E) Bilgisayar ve donanımları 

122. Aşağıdakilerden hangisi, çalışma ortamında meydana gelebilecek iş kazalarından değildir? 
A) İğne batması B) Elektrik çarpması C) Bilgisayarın bozulması D) Makineye el, saç ve giysilerin sıkışması E) Yangın çıkması 

123. Renklerin kullanımı, renk kuralları kadar kişinin …(duygularını).. da yansıtır. 

124. Deri üzerine aplike yapılacak ise …(fon ve aplike)…. zemininin aynı cins olması gerekir. 

125. Deri üzerine işleme yapılırken …(kalın)… iğne kullanılmalıdır.

126. (D) İşleme metodlarını seçerken kumaşın cinsi, desen özelliği ve kullanılacak yere uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

127. (Y) Deri üzerine nakış yapılırken Çin iğnesi işleme tekniği kullanılmaz. 

128. (D)  Bilgisayarda deri üzerine nakış deseni hazırlarken yapılacak ilk işlem: Resmi ekrana getirmektir. 

129. (D) Disket biçimlendirme, diğer adı ile formatlama; disketin nakış makinesinin anlayabileceği bir biçime sokulmasıdır. 

130. (Y) Disket biçimlendirme işlemi, disketteki verilere zarar vermez.

131. (D) Sanayi nakışında yanlış yapılan işin tamiri çok zor hatta bazen imkânsızdır. 

132. (Y) Makinenin hızının yüksek ayarlanmış olması, bozuk nakışa sebep olmaz. 

133. (Y) Üst iplik ayarının sıkı ayarlanmış olması, iğne kırılmasına sebep olmaz. 

134. Aşağıdakilerden hangisi makinenin üst bölümünde meydana gelen arızalardan değildir? 
A) İplik kopması B) İplik toplaması C) Alt iplik kopmasıD) Dikiş atlaması 

135. Aşağıdakilerden hangisi makinenin bilgisayarında meydana gelen arızalardandır? 
A) Kasnak kayması B) Alt ipliğin üste çıkması C) Alt iplik kopması D) Kumaşın büzülmesi 

136. Değişik şekillerde uygulanan kenar temizleme teknikleri, deri üzerine yapılan nakışlı ürünlere estetik, kullanışlılık ve …(süsleme)…. yönünden değer kazandırır. 

137. Kenar temizleme tekniğini seçerken kişinin …(zevkine).. uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

138. Ütü, ürüne …(güzel)… görünüm verir. 

139. Deri zemin tersinden ve …(ütü).. bezi ile ütülenmelidir. 

140. Kumaş ziyanı, zaman ve …(enerji)…. tasarrufu düşünülerek, deneme kumaşı üzerinde desen kontrolü yapılır. 

141. (D) Sanayi nakışında, nakışlı ürünün kalite kontrolü işleme sırasında ve işleme sonrasında olmak üzere 2 aşamada yapılır. 

142. (D) Kumaş (Zemin) hatası, kumaş lekesi ve kasnak hatası işleme sonrasında yapılan kalite kontrolleridir. 

143. (Y) Kâğıt telaların temizliği, özel üretilmiş yüksek ısılı ütüler ile yapılır. 

144. (D) Deri çantalarda oluşan yağmur lekelerini gidermek için kaynar su buharına tutulmalıdır.

145. (D) Atölyede bulunması gereken araçlardan biri de tarayıcıdır. 

146. (D) Bilgisayarların ışıktan en verimli şekilde yararlanacak şekilde, nem ve rutubetten uzak olması önemlidir. 

147. (D) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı (scanner), projeksiyon arasında kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. 

148. (Y) Kimyasal maddelerden yayılan zararlı koku gibi maddelerin ortamda kalmamasını sağlayacak havalandırma sisteminin bulunmasına ve çalıştırılmasına gerek yoktur. 

149. (Y) Elektrik çarpması durumunda şalter kapatılmamalıdır.

150. Bilgisayarın gözle görüp elle dokunabildiğimiz yapı elemanları topluluğu …(donanımı)…… oluşturur. 

151. …(Bilgisayar)…., donanım ve yazılım kullanılarak bilgilerin (verilerin) beklenen amaca yönelik değişik kaynaklardan haberleşme teknikleri de kullanılarak değerlendirilmesi, sonuçların istenilen ortama kaydedilmesidir. 

152. …(Tarayıcılar)…; resim, grafik veya yazılı metinleri bilgisayara aktarmaya yarayan cihazlardır. 

153. …(Yazıcılar)…..; ekranda gördüğümüz çıktıların, özellikle yazıların kâğıt üzerine aktarılmasına yarayan çıkış birimleridir. 

154. …(Sol)…. tuş çift tıklama; programa girmeye, koordinat verirken köşelerdeki netliği sağlamaya yarar. 

155. …(Küçült)……, bulunduğu pencerenin simge durumunu küçülterek görev çubuğunda görünebilecek hale getirir. 

156. …(Disket)…., üzerine bilgi yazılabilen, yazılı bilgi okunabilen manyetik ortamdır. 

157. Diskin taşıyıcı kısmı …(plastiktir).. . Kayıt sadece bu yüzüne yapılır.

158. ....(Dikiş)..., iğnenin bir noktadan diğer bir noktaya belli aralıklarla batmasına denir. 

159. Teknikler ...(programın)..... özelliğine göre farklılık gösterdiği gibi aynı efektler farklı programlarda da bulunmaktadır. 

160. ....(Temel)..... dikiş (normal): Düz ve eğri hatlı desenlerin işlenmesinde iyi sonuçlar veren tekniktir. Parametrede verilen (adım uzunluğu) değer kadar (milimetre olarak) batışlar yapar. 

161. …(Süzene)…, parametrelerde verilen (adım uzunluğu) değer kadar (milimetre olarak) batışlar ile yuvarlak şekilleri yana tekrarlayan bir tekniktir. 

162. .....(Parametre).... ayarları, dikiş tekniği ile desen hazırlanırken yapılacak ayarların tümüdür. 

163. Otomatik düğüm ayarı desende küçük batışlar ve …(atlamalar)…. oluşturduğundan iplik kopmalarına sebep olabilir. 

164. …(Dikiş adım)…. , desende kullanılan dikiş adımlarının iki batış arasındaki mesafesini belirler. 

165. Stop komutu, genellikle …(aplikeli).. desenlerde verilir. 

166. Dikişlerin karşılıklı olarak bir bölgeyi sarmalarına ……(sargı)… denir. 

167. Uygulama yapılan ...(desen).... programına göre değişiklik gösteren sargı teknikleri vardır. 

168. …(Düğme).. sargı; sargının karşılıklı olarak belirli bir sıklık oranında birbirinin üzerinden kayması ile oluşan bir sargı çeşididir. 

169. …(Genel)……; Bu kısımda desenin geneline uygulanabilecek ayarlar ve seçenekler bulunur. 

170. Tüylü kumaşlarda zeminin gözükmesini engellemek için sargı ve Çin iğnelerinin altına …(zikzak)….. zemin taraması atılması gerekir. 

171. …(Adım)..., Çin iğnesinin bir alanı doldururken oluşturduğu batışların aralıklarını belirler. 

172. Sargı açısı, konturun …(sınır)… çizgisine açısını belirtir. En iyi sonucu 90 derecelik açı verir. 

173. …(Dikiş)… yöneticisi, dikiş adım boyunun blok mesafesi denk gelmediği zaman blok başı ve sonunda ayarlayıp ayarlamayacağını belirler. 

174. Çin iğnesi, belirli bir alanın içini …(dikiş)….. tekniği ile doldurmadır. 

175. Çin iğnesinin en önemli özelliği bölgenin doldurulması sırasında bölge içinde yapılan …(batış)… lardır. 

176. ....(Yarım dalga).... Çin iğnesi, parametre ayarlarında verilen değerler doğrultusunda yarım dalga şeklinde dikiş yapan ve geniş zeminleri doldurmada kullanılan tekniktir. 

177. Uygun parametre ayarları, işlemenin netliği ve işleme …(süresi)…. ile ilişkilidir. 

178. …(Zikzak)…, ince sargıda sargı açısını bir miktar bükerek sargının daha düzgün çıkmasını sağlar. 

179. Desende dikiş harici hareketlerde (sargı Çin iğnesi vb.) iki batış arasındaki mesafe değeri desenin ……(sıklığını)… belirler. 

180. …(Çekmek payı)… kumaşın zayıf olması durumunda sargı ve Çin iğnelerinde oluşabilecek incelmeleri önlemek amacı ile kullanılır. 

181. …(Step)….; Bu seçenek Çin iğnelerinin genel parametrelerini içerir.

182. Dekoratif dikiş, aynı motifin veya objenin verilen koordinatlar arasına …(yan yana)…. yerleştirmesine denir. 

183. …(Karşılıklı)… dekoratif dikiş, iki koordinat arasına dekoratif dikiş yapmaya yarar. 

184. …(Pul)….., nakış yapılırken özel süsleme malzemesi olarak kullanılır. 

185. …(Parametre)….. ayarları, dekoratif dikiş tekniği uygulanırken yapılacak olan ayarların tümünü içerir. 

186. Temel dekoratif dikiş, verilen …(koordinat)… doğrultusunda dekoratif dikiş yapmaya yarar. 

187. Çok geniş alanlarda …(bölge)…. dekoratif dikiş tekniği kullanılabilir. 

188. Pullar, desen ve kumaş özelliğine göre seçilir ve …(aparat)… vasıta ile işlenir. 

189. Dikiş yöneticisi kullanılmaz ise son batış küçültülerek …(step)….. bitirilir.

190. …(Temel)…. yazı, verilen koordinatlar ve metin doğrultusunda yazı yazmaya yarar. 

191. ……(Font adı)……., istenilen yazı karakterinin seçilmesi için kullanılır. 

192. ...(Salınım)....., verilen alt yürümenin düz dikiş şeklinde değil de hafif zikzak olması gereken durumlarda kullanılır. 

193. Verdiğimiz mesafe sargı kalınlığından …(büyük)…. olmamalıdır. 

194. …(İtalik)….., oluşturulmak istenen yazının sağ ve sol açısının ayarlandığı bölümdür. 

195. (D) Disket taşınabilir depolama araçlarındandır. 

196. (Y) Flash disk taşınabilir depolama araçlarından değildir. 

197. (D) Tarayıcılar (scanner) resim, grafik veya yazılı metinleri bilgisayara aktarmaya yarayan cihazlardır. 

198. (D) Disket; üzerine bilgi yazılabilen, yazılı bilginin okunabildiği manyetik ortamdır. 

199. (Y) CD’ler güç kesintisinde dahi içerdiği bilgileri kaybetmeyen ve tekrar tekrar yazılıp silinebilen bir bellek çeşididir. 

200. (D) Dikiş, iğnenin bir noktadan diğer bir noktaya belli aralıklarla batmasına denir. 

201. (D) Adım uzunluğu, iğnenin bir noktadan diğer bir noktaya batışı arasındaki mesafeye denir. 

202. (Y) Sargı tekniğinde başlangıç ve bitiş noktası verilmez. 

203. (D) Adım 5 iğnenin kaç defa arka arkaya aynı koordinatları kullanarak batış yapması gerektiğini belirten bir tekniktir. 

204. (D) Çevresel alt yürütme desen işlemeden desen etrafına alttan dikiş yapılıp yapılmayacağını ifade eden parametredir. 

205. (D) Sargı sıklığı, sargı dikişleri arasındaki uzaklığın milimetre cinsinden ifadesidir. 

206. (D) Çin iğnesi tekniğinde dikiş yönü verilir. 

207. (Y) Mesafe, sargı üzerinde, iğnenin belli aralıklarla batarak doku oluşturmasıdır. 

208. (Y) Çin iğnesi, dikiş doğrultularının birbirine olan uzaklığıdır. 

209. (D) Kelime boşluğu, oluşturulmak istenen yazının kelime aralarındaki mesafelerin ayarlanması için kullanılır.

210. Aşağıdakilerden hangisi arma işlenirken atölyede bulunması gereken araç ve gereçlerdendir? 
A) Bilgisayar ve donanımları B) Sanayi nakış makinesi tamir ve bakım malzemeleri C) Tamir ve bakım malzemeleri D) Nakış malzemeleri E) Hepsi 

211. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında meydana gelebilecek iş kazalarından değildir. 
A) İğne batması B) Bilgisayarın bozulması C) Elektrik çarpması D) Makineye el, saç ve giysilerin sıkışması E) Yangın çıkması 

212. Verimli bir çalışma için, atölyede bulunan araç ve …(gereçler).. ‘in yapılan işin özelliğine uygun olarak yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 

213. Çalışma ortamında bulunan araç – gereçlerin; gün …(ışığından)… en iyi yararlanılacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 

214. Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bitiminde …(makinelerin)… çalışma alanlarını temizlemek, düzenlemek ve bakımını yapmak gerekir.

215. …(Arma)….. , herhangi bir kurum, kuruluşu temsil eden, kime ait olduğunu belirten şekil ve harflerden oluşan bir bütündür. 

216. Arma deseni uygulanacak alana ve kullanılacak …(kumaşa)…. göre seçilir. 

217. Armada renk seçerken kuruluşların istekleri, tasarımcının zevki, kullanılacak işleme tekniği, kumaşın rengi, uygulanılacak …(alan)….. göz önünde bulundurulmalıdır. 

218. (Y) Armada kullanılacak kumaşların önceden yıkanıp ütülenmesi gerekmez 

219. (D) İnce kumaşlarla çalışılırken ince iplik, kalın kumaşlarla çalışılırken kalın iplik kullanmaya dikkat edilmelidir. 

220. (D) Fon ve aplike kumaşı ile işleme ipliği arasındaki renk uyumuna dikkat edilmelidir

221. Aşağıdakilerden hangisi arma deseni hazırlarken dikkat edilecek hususlardan değildir? 
A) Bilgisayarın markası B) Desen özelliği C) Kumaş cinsi D) Kullanılacak yere uygun olması E) Kullanılacak gerece uygun olması 

222. Aşağıdakilerden hangisi arma deseni punch’lanırken kullanılan işleme tekniklerinden değildir? 
A) Sarma B) Dekoratif dikiş C) Türk işiD) Çin iğnesi E) Aplike 

223. (D) Parametreler, bir desen yapılırken veya yapıldıktan sonra kullanılan işleme metodları ile ilgili bir takım ayarları içerir. 

224. (Y) Arma deseni hazırlarken Çin iğnesi fonksiyonunun sıklık değeri 10 olmalıdır. 

225. (D) Makinenin kısa zamanda daha hızlı ilerlemesi, iplik sarfiyatının az olması ile zaman kaybını önlemek için giriş ve çıkış noktalarını iyi ayarlamak gerekir.

226. (D) Makineyi işlemeye hazırlamada alt ve üst ipliği doğru seçmek, uygun iğne seçmek, fonksiyon ayarlarını doğru yapmak, tela ve kumaşı iyi yerleştirmek sonuç için çok önemlidir.

227. (Y) Yedek mekik ve masura, arızaları gidermede kullanılan araç-gereçlerden değildir. 

228. (Y) İğnenin, kullanılan işleme zeminine uygun olmaması, iğne kırılmasına sebep olmaz. 

229. (D) İğnenin yanlış takılması, dikiş atlamasına sebep olur. 

230. (D) Kumaşın yüksek esnemeye sahip olması, nakışın bozuk olmasına sebep olur. 

231. (D) Alt iplik kopması, makinenin alt bölümünde meydana gelen basit arızalardandır. 

232. (Y) Kasnak kayması ve desen okumama, makinenin üst kısmında meydana gelen arızalardandır.

233. Ütü yapılacak…(ortam)….. aydınlık olmalıdır. 

234. Kumaş özelliğine göre …(ısı).. doğru seçilmelidir. 

235. Kumaşın …(teknolojik)… yapısına göre ütü yapılmalıdır. 

236. (Y) Suda eriyen telalar nakış makası ile temizlenir. 

237. (D) Sıkmak veya ovalamak lekenin daha derine nüfuz etmesine neden olur. 

238. (D) Lekeleri taze iken çıkarmak daha kolaydır