El Sanatları Teknolojisi Alanı Sanayi Makinesinde Türk Nakışları Dersi Ustalık Çalışma Soruları

Sorular Megep Modüllerinden Alınmıştır

1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında bulunan araç ve gereçlerdendir?
A) İplik aktarım makinesi B) Süsleme malzemeleri C) İşleme zeminleri D) Hepsi 

2. Aşağıdakilerden hangisi atölye düzenlerken dikkate alınacak hususlardan değildir?
A) Bilgisayarların sayısı B) Yerleşim planı C) Işıklandırma D) Temizlik

3. Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasında meydana gelebilecek kazalardan değildir?
A) Makineye el, saç ve giysilerin sıkışması B) İşlemenin bozuk olmasıC) İğne batması D) Elektrik çarpması

4. (Y) Bol ve uzun kollu giysilerin giyilmesi rahat çalışmayı sağlar.

5. (D) Makineye el, saç veya giysi sıkıştığında ilk iş olarak acil stop düğmesine basılmalıdır.

6. Tersi ve yüzü aynı görünüşte olan işleme tekniğimize…(hesap işi).. denir.

7. Hesap işi; en ve boy ipliği aynı kalınlıkta, ipliği sayılabilen kumaşlar üzerine elde işlenirken; …(desen programında)…..işleme tekniklerine uygun olarak hazırlanıp istenilen kumaş üzerine sanayi makinesinde de işlenebilmektedir.

8. Hesap işi tekniğinin desenleri, kareli veya …(milimetrik kağıda)…çizilip hazırlanarak renklendirilir.

9. Hesap işi deseni seçerken üzerine işlenecek…(kumaşa)…..ve işlemenin …(kullanılacak)……yere uygun olmasına dikkat edilmelidir.

10. Renklerin kullanımı, renk kuralları kadar …(yüzyıl)… özelliklerini de yansıtır.

11. Hesap işi kumaşı ile işleme ipliği arasındaki …(renk uyumuna)….dikkat edilmelidir.

12. (D) Hesap işi deseni hazırlarken kullanılan tekniklere ve kullanılacak kumaşa uygun olmasına dikkat edilmelidir.

13. (D) Hesap işi tekniğinde hazırlanacak desenin, elde işlenmiş hesap işi tekniklerine uygun ölçüde yapılmasına dikkat edilmelidir.

14. Hesap işi tekniğinde sanayi makinesinde işleme yaparken kumaşın …(kasnağa)… düzgün ve tekniğine uygun gerilmiş olması çok önemlidir.

15. Desen programında deseni hazırlarken ……(koordinat)……noktalarının ve …(parametre)… ayarlarının iyi yapılmasına dikkat edilmelidir.

16. Aşağıdakilerden hangisi hesap işi iğne tekniklerinden değildir?
A) Muşabak B) Antika C) Susma D) Ciğerdeldi

17. Aşağıdakilerden hangisi seçme (alanı içine alma) yöntemlerinden değildir?
A) Kare içine alma B) Etrafını çizme C) Blok blok dolaşma D) Silme

18. (D) İşlemenin güzel ve net olması, desen kadar makinenin de doğru ayarlanması ile mümkün olur.

19. (Y) İpliğin kumaşa göre kalın olması, bozuk nakışa sebep olmaz.

20. (D) Makine kasnağının kayması durumunda teknisyene başvurulmalıdır.

21. Aşağıdakilerden hangisi makinenin üst bölümünde meydana gelen arızalardan değildir?
A) Alt iplik kopmasıB) Üst iplik kopması C) İplik toplaması D) Dikiş atlaması

22. Aşağıdakilerden hangisi makinenin bilgisayar bölümünde meydana gelen arızalardan birisidir?
A) Alt iplik kopması B) Desen okumamaC) Üst iplik kopması D) Nakışın bozuk olması

23. Nakışla işlenmiş ürünlerde …(kenar)….. temizleme tekniği önemli bir unsurdur.

24. Kenar temizleme tekniğini seçerken kullanılan kumaşa, yapılan işlemeye, modaya ve işleme …(tekniğine)…. uygun olmasına dikkat edilmelidir.

25. Kumaşın …(teknolojik)…… yapısına uygun ütü yapılmalıdır.

26. (D) İşlenmiş ipekli kumaşlar, hafif nemli iken ütülenmeli; su püskürtülmemelidir.

27. (Y) Kadife ve deri kumaşlar, kumaşın yüzünden ütülenmelidir.

28. (D) Pamuklu ve keten kumaşlar, yüksek ısıda ütülenebilir.

29. (D) Sanayi nakışında nakışlı ürünün kalite kontrolü; işleme sırasında ve işleme sonrasında olmak üzere 2 aşamada yapılır.

30. (Y) Kumaş lekeleri, işleme sırasında kontrol edilmelidir.

31. Tersi ile yüzü farklı görünümde olan desenin altı için özel olarak hazırlanan kartonun işleme kumaşına yapıştırılarak kasnak yerine kartona gerilerek işlenen ve üstte sim kullanılan işlemeye…(maraş)….işi denir.

32. Her nakış tekniğinin kendine has desen ve işleme özelliği vardır. Maraş işi iğne tekniklerinden …(sarma)…tekniğinde kullanılan ipliklerin yan yana gelmesine dikkat edilmelidir.

33. Maraş işinde kullanılan …(sim)… rengine uygun iplik veya sim rengi seçilmelidir.

34. Maraş işi yapımında …(eva)….kullanıldığı için daha çok fantezi giysiler ve özel günler için (düğün, bayram vb.) kullanılan ev eşyalarını süslemektedir.

35. Maraş işinde desen birimleri birbirine bağlı olup ...(çiçek, yaprak).. ve dallardan oluşan desenler kullanılır.

36. Maraş işinde kullanılacak simli ipliğin sağlam, dayanıklı ve…(kumaş kalınlığına)……. göre seçilmelidir.

37. (D) Maraş işi deseni hazırlarken kullanılan tekniklere ve kullanılacak kumaşa uygun olmasına dikkat edilmelidir.

38. (D) Bilgisayarlı nakış makinesinde, elde ve makinede yapılan Maraş işi iğne tekniklerini aynı şekilde uygulayabilmek için desen programının iyi tanınması ve iğne tekniklerine uygun olarak desenin hazırlanması gerekir.

39. Maraş işi tekniğinde sanayi makinesinde işleme iki şekilde yapılmaktadır: Birincisi kumaşın üzerine simle işleyerek, ikincisi ise kumaş üzerine …(eva)… koyup işleyerek

40. Desen programında deseni hazırlarken ……(koordinat)……noktalarının ve ……(parametre)… ayarlarının iyi yapılmasına dikkat edilmelidir.

41. Aşağıdakilerden hangisi Maraş işi iğne tekniklerinden değildir?
A) Aplikeli sarma B) Antika C) Sarma (düz, verev, yarmalı, delikli) D) Hasır iğne

42. Aşağıdakilerden hangisi seçme (Alanı içine alma) yöntemlerinden değildir?
A) Kare içine alma B) Silme C) Blok blok dolaşma D) Etrafını çizme

43. Tersi ve yüzü aynı görünüşte olan işleme tekniğimize…(Türk işi).... denir.

44. Türk işi; Türk sanatının kendine özgü tekniği, rengi ve motif anlayışı kaybolmuştur. Motiflerde büyük değişiklik göze çarpar. En fazla görülen desenler; ……(çiçek, yaprak, ağaç)…..ve meyvelerdir. Selvi, çam, çınar, söğüt ağaçları, nar, üzüm, armuttur.

45. Türk işi tekniğinde desen, …(parşömen)….kağıdına çizilerek hazırlanır ve renklendirilir.

46. Türk işinde …(XVI)…yüzyılda gök mavisi, lal, beyaz ve siyah, hardal rengi, yağ yeşili; gök mavisi, lal, beyaz ve siyah, mavi, krem rengi, kahverengi, kiremit rengi …(XVII).. yüzyılda çoğunlukta kullanılmıştır.

47. Pembe, turuncu, filizi, zeytin yeşili, koyu yeşil …(XVIII)…..yüzyılda; camgöbeği, mor, kiremit rengi, kızıl kahverengi …(XIX)…yy. işlemelerinin renk özelliğidir.

48. Türk işi deseninin ……(sık dokunuşlu)….kumaşlar üzerine uygulanmasına dikkat edilmelidir.

49. (D) Türk işi deseni hazırlarken kullanılan tekniklere ve kullanılacak kumaşa uygun olmasına dikkat edilmelidir.

50. (D) Türk işi kumaşı ile işleme ipliği arasındaki renk uyumuna çok dikkat edilmelidir.

51. Türk işi tekniğinde sanayi makinesinde işleme yaparken kumaşın …(kasnağa)… düzgün ve tekniğine uygun gerilmiş olması çok önemlidir.

52. Desen programında deseni hazırlarken ……(koordinat)……noktalarının ve ……(parametre)…… ayarlarının iyi yapılmasına dikkat edilmelidir.

53. Aşağıdakilerden hangisi Türk işi iğne tekniklerindendir?
A) MuşabakB) Antika C) Susma D) Ciğerdeldi

54. Aşağıdakilerden hangisi seçme (Alanı içine alma) yöntemlerinden değildir?
A) Kare içine alma B) Etrafını çizme C) Blok blok dolaşma D) Silme