El Sanatları Teknolojisi Alanı Maraş İşi Dersi Ustalık Çalışma Soruları

Sorular Megep Modüllerinden Alınmıştır

Modüllerde soru olmadığı için kitaptan çalışabilirsiniz.

1. Maraş işi tek ....(yüzlü)... bir işleme türüdür.

2. Dival işinde kumaş ..(cülde).... adı verilen tezgaha sıkıştırılarak gerilir ve işlenir.

3. Çiriş ezilmeden önce mutlaka ....(elenmeli).....dir.

4. İşleme kartonu; ....(sarı karton).... ile graft kağıdının arasına çiriş sürülerek . birbirine yapıştırılmasıyla elde edilir

5. ....(Möhlüke)..... desen oymaya yarayan bir araçtır.

6. Dival işleme yaparken kumaş ile karton arasına ....(astar)... konur.

7. Alt ipliği sağlamlaştırmak ve kayganlaştırmak için...(balmumu)...sürülür.

8. Aşağıdakilerde hangisi çiriş hazırlarken kullanılmaz.
A) Elek B) Su C) Beyaz sabunD) Kap

9 . Aşağıdakilerden hangisi işleme yaparken kullanılmaz?
A) Cülde B) BıçakC) Biz D) Sim

10. Aşağıdakilerden hangisi oyma yaparken kullanılmaz?
A) Möhlüke B) Gri Karton C) Beyaz Sabun D) Biz

Makinede Maraş İşine Hazırlık

Makinede Maraş İşi

Elde Maraş İşine Hazırlık

Elde Maraş İşi