El Sanatları Teknolojisi Alanı Lazer Kesim ve Aplike Dersi Ustalık Çalışma Soruları

Sorular Megep Modüllerinden Alınmıştır

1. (D) Bir işin yapılabilmesi için o işle ilgili araç gereç ve ekipmanların çalışır durumda olması gerekir.

2. (Y) Lazer kesimde tela kullanılmaz.

3. (Y) Verimli bir çalışma için atölyede bulunan araç gereçlerin yapılan işin özelliğine uygun yerleştirilmesi önemli değildir.

4. (D) Zaman kaybını önlemek için lazer makinesi ile bilgisayarın birbirine yakın bulunmasına dikkat edilmelidir.

5. (D) Lazer kesiminde havalandırmanın yeterli olması çok önemlidir.

6. Lazer ütüsü çok yüksek sıcaklıkta çalıştığı için dikkat edilmezse …(yanık)…. meydana gelebilir.

7. Lazer kesilirken makinenin kapağı …(kapalı).. olmalıdır.

8. Lazer makinelerinin özelliği kumaşı …(yakarak)….. kesmesidir.

9. Lazer deseni hazırlanırken aplike olan kısım desen programında …(PLT).. formatında hazırlanır.

10. (D) Lazer makinede çalışırken ve alev almaya müsait kumaşlar kesilirken dikkat edilmeli, mümkünse makine başında durulmalıdır.

11. (Y) Lazer kesimde tela ile kumaşı birbirine yapıştırmada buharlı ütü kullanılır.

12. (Y) Kumaş uzun süre lazer ütüsünde tutulursa daha iyi yapışır.

13. (D) Pres ütünün baskı kapakları kapatılırken çalışan kişinin el, saç ya da giysileri makineye sokulmamalıdır.

14. (D) Kumaş ve telanın ebadının, lazer makinesinin kasnak ebadına uygun ölçülerde kesilmesine dikkat edilmelidir.

15. (Y) Lazerde kullanılan telanın kullanılacak kumaştan büyük kesilmesine dikkat edilmelidir.

16. (Y) Lazer ütü sıcaklık ayarı kumaşın cinsine göre yapılmaz

17. Aşağıdakilerden hangisi lazer kesim yapılacak deseni bilgisayara aktarma araçlarından değildir?
A) Tarayıcı ile aktarma B) CD ile aktarma C) Bilgisayar kablosu ile aktarmaD) Disket ile aktarma

18. Aşağıdakilerden hangisi desen düzeltme metotlarından değildir?
A) Seçme (alanı içine alma) B) Taşıma C) Kopyalama D) Formatlama 

19. (D) PLT formatında hazırlanan desenler çizim ve vektörel programlarla bütün lazer programlarında kullanılan tek formattır.

20. (D) ZSK ve tajima formatında desen hazırlarken dikiş adımları parametre ayarı düz desenlerde 50–60 mm, küçük ve oval desenlerde 20–25 mm olmalıdır.

21. (Y) Dikiş adımları ne kadar küçülürse lazer kesim de o kadar hızlı olur.

22. (D) PLT formatında desen hazırlarken dikiş adımı parametre ayarı 10 mm olmalıdır.

23. (Y) PLT formatında desen hazırlarken giriş ve çıkış yönlerinin verilmesi çok önemlidir.

24. (D) Lazer deseni PLT olarak kaydedildiğinde desen programları açmaz. Ancak lazer programında vektörel programlarda açılabilir

25. Bilgisayarda hazırlanan ve arşive kaydedilen desen …(ağ)…. bağlantısı ile lazer makinesinin bilgisayar programına aktarılır.

26. Lazer makinesinin hız ve kesim güç ayarları …(kumaşın)… cinsine göre yapılmalıdır.

27. Her lazer makinesinin kendi …(arayüz)…. programı vardır.

28. Desen çoğaltma işlemi …(kumaş)… kaybı en az olacak şekilde yapılmalıdır.

29. Birkaç kesimden sonra makinenin …(pause)….. düğmesine basarak görülen aksaklık varsa makinenin üzerindeki ayar düğmelerinden güç ve hız ayarı yapılmalıdır.

30. Çoğaltma işlemi desenler arasında fazla …(boşluk)….. kalmayacak şekilde yapılır.

31. Kesilen parçanın büyüklüğünün, belirlenen …(aplike)…. alanına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

32. …(Telanın)…. yapışkanlığı kontrol edilir, sorun varsa ütü ısı ayarı yükseltilir.

33. (D) Çoğaltılan desenler arasında fazla boşluk varsa makine durdurulur ve desen tekrar çoğaltılarak makine çalıştırılır.

34. (Y) Lazer makinesine yerleştirilen kumaşın boyutları önemli değildir.

35. (Y) Kumaşta yanma veya sararma varsa lazer makinesinin devir ve güç kontrolü yükseltilir.

36. (D) Eksik kesilen yerler, lekeli bölümler, ton farkı olan kısımlar kesimden sonra ayrılır ve düzgün parçalar işleme alanına gönderilir.

37. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında bulunan araç ve gereçlerdendir?
A) İplik aktarım makinesi B) Süsleme malzemeleri C) İşleme zeminleri D) Hepsi 

38. Aşağıdakilerden hangisi atölye düzenlerken dikkate alınacak hususlardan değildir?
A) Bilgisayarların sayısıB) Yerleşim planı C) Işıklandırma D) Temizlik

39. Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasında meydana gelebilecek kazalardan değildir?
A) Makineye el, saç ve giysilerin sıkışması B) İşlemenin bozuk olması C) İğne batması D) Elektrik çarpması

40. (Y) Bol ve uzun kollu giysilerin giyilmesi rahat çalışmayı sağlar.

41. (D) Makineye el, saç veya giysi sıkıştığında ilk iş olarak acil stop düğmesine basılmalıdır.

42. Bir zemin kumaşı üzerine aynı cinsten başka renk ve desende kumaşların, belirlenen desene göre çeşitli iğnelerle tutturulmasına …(aplike)... denir.

43. Aplike; çok detaylı olmayan daha çok …(geniş).… yüzeyli desenler üzerine yapılır.

44. Dekoratif eşyalar, giyim, bebe mefruşatı aplikenin …(uygulandığı)…. yerlerden bazılarıdır.

45. Seçilen desenin kullanım alanına uygun …(ölçülerde)… olmasına dikkat edilmelidir.

46. Renklerin kullanımı, renk kuralları kadar kişinin ……(duygularını)… da yansıtır.

47. …(Fon)…… ve aplike kumaşının aynı cins olması sonucu iyi yönde etkiler.

48. (D) Aplike deseni hazırlarken kullanılacak yere ve kullanılacak desene uygun olmasına dikkat edilmelidir.

49. (D) Sonradan kesim yapılan aplike yönteminde, işleme tamamlandıktan sonra işleme dışında kalan aplike parçaları ince uçlu bir makas ile temizlenir.

50. Mobil kesim aplikeler özellikle …(hareketli)…… aplikelerde kullanılır.

51. İşlemeye farklılık vermek, işlemenin göze daha hoş ve belirgin görünmesi açısından …(dikiş)….. yönünü doğru vermek önemlidir.

52. Aşağıdakilerden hangisi aplikenin uygulama yöntemlerindendir?
A) Makine üstü kesim B) Lazer kesim C) Sonradan kesim D) Hepsi

53. Aşağıdakilerden hangisi seçme (alanı içine alma) yöntemlerinden değildir?
A) Kare içine alma B) Etrafını çizme C) Blok blok dolaşma D) Silme

54. (D) İşlemenin güzel ve net olması, desen kadar makinenin de doğru ayarlanması ile mümkün olur.

55. (Y) İpliğin kumaşa göre kalın olması, bozuk nakışa sebep olmaz.

56. (D) Makine kasnağının kayması durumunda teknisyene başvurulmalıdır.

57. Aşağıdakilerden hangisi makinenin üst bölümünde meydana gelen arızalardan değildir?
A) Alt iplik kopmasıB) Üst iplik kopması C) İplik toplaması D) Dikiş atlaması

58. Aşağıdakilerden hangisi makinenin bilgisayar bölümünde meydana gelen arızalardan birisidir?
A) Alt iplik kopması B) Desen okumama C) Üst iplik kopması D) Nakışın bozuk olması

59. Nakışla işlenmiş ürünlerde …(kenar)….. temizleme tekniği önemli bir unsurdur.

60. Kenar temizleme tekniğini seçerken kullanılan kumaşa, yapılan işlemeye, modaya ve işleme …(tekniğine)…. uygun olmasına dikkat edilmelidir.

61. Kumaşın …(teknolojik)… yapısına uygun ütü yapılmalıdır.

62. (D) İşlenmiş ipekli kumaşlar, hafif nemli iken ütülenmeli; su püskürtülmemelidir.

63. (Y) Kadife ve deri kumaşlar, kumaşın yüzünden ütülenmelidir.

64. (D) Pamuklu ve keten kumaşlar, yüksek ısıda ütülenebilir.

65. (D) Sanayi nakışında nakışlı ürünün kalite kontrolü; işleme sırasında ve işleme sonrasında olmak üzere 2 aşamada yapılır.

66. (Y) Kumaş lekeleri, işleme sırasında kontrol edilmelidir