El Sanatları Teknolojisi Alanı Ev ve Sanayi Makinesinde Maraş İşi Dersi Ustalık Çalışma Soruları

Sorular Megep Modüllerinden Alınmıştır

1. Maraş işi tek ....(yüzlü)... bir işleme türüdür.

2. Dival işinde kumaş ..(cülde).... adı verilen tezgaha sıkıştırılarak gerilir ve işlenir.

3. Çiriş ezilmeden önce mutlaka ....(elenmeli).....dir.

4. İşleme kartonu; ....(sarı karton).... ile graft kağıdının arasına çiriş sürülerek . birbirine yapıştırılmasıyla elde edilir

5. ....(Möhlüke)..... desen oymaya yarayan bir araçtır.

6. Dival işleme yaparken kumaş ile karton arasına ....(astar)... konur.

7. Alt ipliği sağlamlaştırmak ve kayganlaştırmak için...(balmumu)...sürülür.

8. Aşağıdakilerde hangisi çiriş hazırlarken kullanılmaz.
A) Elek B) Su C) Beyaz sabun D) Kap

9 . Aşağıdakilerden hangisi işleme yaparken kullanılmaz?
A) Cülde B) Bıçak C) Biz D) Sim

10. Aşağıdakilerden hangisi oyma yaparken kullanılmaz?
A) Möhlüke B) Gri Karton C) Beyaz Sabun D) Biz

11. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ortamında bulunan araç gereçlerdendir?
A) İplik aktarım makinesi B) Süsleme malzemeleri C) İşleme zeminleri D) Hepsi 

12. Aşağıdakilerden hangisi atölye düzenlerken dikkate alınacak hususlardan değildir?
A) Bilgisayarların sayısıB) Yerleşim planı C) Işıklandırma D) Temizlik

13. Aşağıdakilerden hangisi çalışma esnasında meydana gelebilecek kazalardan değildir?
A) Makineye el, saç ve giysilerin sıkışması B) İşlemenin bozuk olması C) İğne batması D) Elektrik çarpması

14. (Y) Bol ve uzun kollu giysilerin giyilmesi rahat çalışmayı sağlar.

15. (D) Makineye el, saç veya giysi sıkıştığında ilk iş olarak acil stop düğmesine basılmalıdır.

16. Tersi ile yüzü farklı görünümde olan desenin altı için özel olarak hazırlanan kartonun işleme kumaşına yapıştırılarak kasnak yerine kartona gerilerek işlenen ve üstte sim kullanılan işlemeye…(maraş)….işi denir.

17. Her nakış tekniğinin kendine has desen ve işleme özelliği vardır. Maraş işi iğne tekniklerinden …(sarma)…tekniğinde kullanılan ipliklerin yan yana gelmesine dikkat edilmelidir.

18. Maraş işinde kullanılan …(sim)… rengine uygun iplik veya sim rengi seçilmelidir.

19. Maraş işi yapımında …(eva)….kullanıldığı için daha çok fantezi giysiler ve özel günler için (düğün, bayram vb.) kullanılan ev eşyalarını süslemektedir.

20. Maraş işinde desen birimleri birbirine bağlı olup ...(çiçek, yaprak).. ve dallardan oluşan desenler kullanılır.

21. Maraş işinde kullanılacak simli ipliğin sağlam, dayanıklı ve…(kumaş kalınlığına)……. göre seçilmelidir.

22. (D) Maraş işi deseni hazırlarken kullanılan tekniklere ve kullanılacak kumaşa uygun olmasına dikkat edilmelidir.

23. (D) Bilgisayarlı nakış makinesinde, elde ve makinede yapılan Maraş işi iğne tekniklerini aynı şekilde uygulayabilmek için desen programının iyi tanınması ve iğne tekniklerine uygun olarak desenin hazırlanması gerekir.

24. Maraş işi tekniğinde sanayi makinesinde işleme iki şekilde yapılmaktadır: Birincisi kumaşın üzerine simle işleyerek, ikincisi ise kumaş üzerine …(eva)… koyup işleyerek

25. Desen programında deseni hazırlarken ……(koordinat)……noktalarının ve ……(parametre)… ayarlarının iyi yapılmasına dikkat edilmelidir.

26. Aşağıdakilerden hangisi Maraş işi iğne tekniklerinden değildir?
A) Aplikeli sarmaB) AntikaC) Sarma (düz, verev, yarmalı, delikli) D) Hasır iğne

27. Aşağıdakilerden hangisi seçme (Alanı içine alma) yöntemlerinden değildir?
A) Kare içine alma B) SilmeC) Blok blok dolaşma D) Etrafını çizme

28. (D) İşlemenin güzel ve net olması, desen kadar makinenin de doğru ayarlanması ile mümkün olur.

29. (Y) İpliğin kumaşa göre kalın olması, bozuk nakışa sebep olmaz.

30. (D) Makine kasnağının kayması durumunda teknisyene başvurulmalıdır.

31. Aşağıdakilerden hangisi makinenin üst bölümünde meydana gelen arızalardan değildir?
A) Alt iplik kopmasıB) Üst iplik kopması C) İplik toplaması D) Dikiş atlaması

32. Aşağıdakilerden hangisi makinenin bilgisayar bölümünde meydana gelen arızalardan birisidir?
A) Alt iplik kopması B) Desen okumamaC) Üst iplik kopması D) Nakışın bozuk olması

33. Nakışla işlenmiş ürünlerde …(kenar)….. temizleme tekniği önemli bir unsurdur.

34. Kenar temizleme tekniğini seçerken kullanılan kumaşa, yapılan işlemeye, modaya ve işleme …(tekniğine)…. uygun olmasına dikkat edilmelidir.

35. Kumaşın …(teknolojik)… yapısına uygun ütü yapılmalıdır.

36. (D) Yapılan işlemenin net, güzel ve daha dayanıklı olması için ütülenmesi gerekir.

37. (Y) Kadife ve deri kumaşlar, kumaşın yüzünden ütülenmelidir.

38. (D) Pamuklu ve keten kumaşlar, yüksek ısıda ütülenebilir.

39. (D) Sanayi nakışında nakışlı ürünün kalite kontrolü; işleme sırasında ve işleme sonrasında olmak üzere 2 aşamada yapılır.

40. (Y) Kumaş lekeleri, işleme sırasında kontrol edilmelidir.