Etrüskler ve Alfabe

Sinan Tektaş

Prof.Dr. Hacer Hüseynova

Etrüskler İtalya'nın Tiber ve Arno denizleri arasında bulunan Etruria bölgesinde M.Ö. 6. yüzyıla kadar yaşamış bir halk olarak antik Romalılar tarafından etrusci, bazen de tusci isimlendirilmişlerdir. Yunanlar onları Turrhen, Tursen adlandırmışlar. Kendilerine Rasena diyen Etrüsk halkının bir kısmı ve onların ültürü daha sonra Roma İmparatorluğu içerisinde erimişdir. Onlar İtalya bölgesindeki birçok halklardan daha çok gelişmişlerdir. Roma kültürünün kendi başlangıcını Etrüsk kökünden alması artık ispatlanmıştır. Etrüsklerin dini vahyedilmiş bir din olmuş ve özel örgütlenmeleri olmuştur.

Heredot'a göre, Etrüskler Anadolu'dan İtalya'ya (Lidya'da) göç etmişlerdir. Diğer tarihçiler de bu halkın törelerine göre Anadolu bölgesindeki halklarla benzerliklerinin olduğunu belirtmişlerdir. Tüm bunlar Etrüsklerin Doğu Anadolu ve Orta Asya kökenli olduğunu söylemeye esas veriyor.

Bazı bilim adamları Heredotun görüşlerine tereddütle yaklaşmış, böyle bir göçün denizden gelebileceğine inanmamışlar. Bu nedenle 2004 yılında Torino Üniversitesi'nde bilim adamı Alberto Piazza tarafından yeniden genetik araştırmalar yapılmış, M.Ö. VII-III yüzyıllar arasında yaşamış Etrüsklere ait 80 iskeletten DNA örnekleri alınmış, Avrupa'da yaşayan birçok milletin DNA sı ile karşılaştırılmış, sonuç olarak hesap edilmiştir ki, Etrüsklerin genetik kodu bugünkü Anadolu Türklerinin genetik kodu ile daha yakındır. Demek ki, Etrüskler antik dönemde bugünkü Türkiyeden Anadolu'dan İtalya'ya göç etmişlerdir.

Etrüsklerle Türklerin aynı kökenli olmalarını ispatlayan bir çok delil vardır


B.Tarhan

Yorumlar