Altın Orda Devlet Geleneğinde Uygur Türklerinin İzleri

Sinan Tektaş
Altın Orda Tarhanlık Yarlığı, Hermitage Müzesi
Prof.Dr. A. Melek Özyetgin


Bilindiği gibi Cengiz Han döneminden itibaren, köklü bir kültüre ve medeniyete sahip Uygurların Türk-Moğol devlet geleneğinin oluşumunda önemli katkıları olmuştur. Konuyla ilgili yaptığımız incelemelerde Altın Orda Tarhanlık Yarlıklarında geçen iktisadî yapıyla ilgili vergi ve iş yükümlülüklerinin, çağdaşı Koço-Turfan Uygur hanlığındaki eş kullanımları ile resmi yazışma geleneğindeki benzerlikler dikkat çekicidir.
Uygur Türklerinin Duvar Resimlerinden

Türk sosyal ve ekonomik tarihinin en canlı kaynakları olan Turfan Uygurlarına ait sivil (hukuk) belgeler, Altın Orda’nın sosyal ve iktisadi düzeniyle ilgili boşlukları aydınlatmada önemli birer kaynak görevi görmektedir. Altın Orda ve Uygur sahasında ortak birçok terim geçmektedir. Bu terimlerin kullanım alanları ve içerikleri ile ilgili Uygur metinlerinden birçok bilgi öğrenebilmekteyiz.


B.Tarhan
Yorumlar