SUNGURBEY CAMİİ (NiĞDE) İKONOGRAFİK FİGÜRLER

Sinan Tektaş
Üzerinde Çift Başlı Kartal Kabartması Barındıran Sungur Camii Kuzey Taç Kapı

Yrd.Doç.Dr.Adem Çelik

Niğde Sungurbey Camii panolannda boğa, öküz ve sığır cinsi hayvanlara ayrı ayrı yer verilmiştir. Bu hayvanlann başları boynuz ve form yapılan sayesinde ayırt edebilmekteyiz (Çizim: 3-No:2, 3, 4). Anadolu'da benzer örnekleri Erzurum-Emir Saltuk Türbesi'ndcki niş alınlığında ve bütün figür olarak da Urfa Müzesi'ndeki kabartmalarda görmekteyiz . Bu hayvan Türk Hayvan Takviminin ikinci sıradaki yılı ve boğa burcunun bir sembolüdür. Türk kültürü içerisinde Gökboğa olarak anılan unsur, alplik, yiğitlik, hükümdarlık, güç ve kuvvetin de simgesi olmuştur. Budizm inancında, Hint ve İran Mitolojisi'nde balık gibi öküzün de dünyayı taşıdığına inanılırdı. Dede Korkut Hikayeleri ve Oğuz Kağan Destanı'nda boğa tasviririnin yapıldığını görüyoruz. Ayrıca, İslamiyet'ten sonraki dönemlerdeki hayvan mücadele sahnelerinde boğa hep yenilgiye uğrayan bir hayvan olarak zıt anlam taşımıştır.


B.Tarhan
Yorumlar