Di belgeyên Osmanî de Ezaz û Minbîc

Sinan Tektaş
Di belgeyên Osmanî yên sala 1536:an de Ezaz û Minbic û Kilîs beşek ji Lîva-î Ekrad (Kantona Kurdan) bû.
(397 Numarali Haleb Livâsi Mufassal Tahrîr Defteri ( 943 / 1536 ) I, T.C. Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2010.)

Wêne: Gundê Minbicê, girêdayî Mîr-Lîwayê Kurdan Izzedin Beg

According to Ottoman documents Azaz, Minbic and Kilis were part of the Kurdish Canton (Liva-i Ekrad).
(397 Numarali Haleb Livâsi Mufassal Tahrîr Defteri ( 943 / 1536 ) I, T.C. Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2010.)

Photo: Minbidj village, belonging to Izzedin Beg, the governor of Kurdish Canton.

Osmanlı Devleti'nin bölgeyi fethettiği andan itibaren Halep livası içerisinde olan A‘zaz ve Cum nahiyeleri 1536 tarihinden itibaren ayrı bir liva olarak taşra teşkilâtındaki yerlerini almıştır. A‘zaz nam-ı diğer Ekrad/Ekrad ve Kilis livalarına ait bölgeler TD 93
numaralı Hicrî 924 tarihli mufassal defterde şu sayfalardadır: A‘zaz nahiyesi (201-281), Cum nahiyesi (323-343) ve Killiz nefs (205-210).
(397 Numarali Haleb Livâsi Mufassal Tahrîr Defteri ( 943 / 1536 ) I, T.C. Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2010.)


Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]