99 TESBİH İLE 33 TESBİH ARASINDAKİ FARK NEDİR?


Doksan dokuz veya otuz üç kavramlarının ne manaya geldiğini bilmeyenler için küçük bir açıklama yapalım.


99 Tesbih ;
Bir imame ve doksan dokuz adet tesbih tanesinden oluşan tesbihe verilen kısa bir isimdir.


33 Tesbih ;
Bir imame ve otuz üç adet tesbih tanesinden oluşan tesbihe verilen kısa bir isimdir.
İki arasındaki en büyük farkı öğrendik diye düşünebilirsiniz ancak 99 tesbih ile 33 tesbih arasındaki fark hakkında bir kitap yazılacak kadar fazladır ancak biz bu yazımızda sadece belli-başlı farklardan söz edeceğiz.


99 TESBİH NEDİR?
99 tesbih İslam dinine mensup olan Müslümanların dini vecibelerinden biri olan namazı kıldıktan sonra en büyük yaratıcı olan Allah’ı tesbih etmek için kullanılır. İslam Peygamber’inin sık sık hadislerinde bahsettiği Allah’ın 99 ismi olan genel olarak Esma-ül Hüsna olarak bilinen Allah’ın isimlerini temsil eden tesbih çeşididir.

Namazın sonunda 99 adet tesbih tanesi bulunan tesbih ele alınır ve 33 defa Elhamdülillah, 33 defa suphanallah ve 33 defa Allah’u Ekber denilerek tesbihat yapılmış olunur. İslam dinindeki inanışa göre bu üç Arapça kelimeyi 33’er defa tekrar etmek büyük sevaptır.

Hristiyanlıkta ’da rahiplerin boğazında taktığı 99 tane tesbih tanesi bulunan tesbihler bulunur.
Bu tesbihler Hristiyanlara göre kutsal teşbihlerdir.

Namaz sonlarındaki tesbih çekme işini kolaylaştırmak için her otuz üç tesbih tanesinin arasına bir ayraç konulur. Bu ayraç diğer tesbih tanelerine göre küçük veya büyük olabilir. Bakmadan bile aradaki fark anlaşılabilir.


33 TESBİH NEDİR?
Otuz üç tesbih denilen tesbih ise yukarıda bahsi geçen tesbih ile tüm özellikleri taşımak ile birlikte yalnızca 33 adet tesbih tanesinden oluşur.

99 Tesbihe göre daha küçük ve az yer kapladığı için daha çok tercih edilir.


33 ile 99 Tesbih Arasındaki Farklar Nelerdir?
İki tesbih arasında fiziki olarak tesbih tane sayısından başka bir fark yoktur. Ancak işin manevi boyutu incelendiğinde 99 tesbihin bir dini terim ile özdeşleşip, dini ibadetleri yapmayı kolaylaştırdığı görülür.

99 tesbih 33 tesbih gibi elde sallanmaz ve çekilmez.

Genellikle camilerde her evde birkaç adet olacak şekilde bulunur. Her zaman seccadeler ile özdeşleşmişlerdir.

33 tesbihin çeşitleri daha fazladır.

33 tesbih değerli taşlardan yapılırken, 99 tesbih ağaçlardan ve plastiklerden yapılmaktadır.
33 tesbihler arasından çok tercih edilen tesbih kehribar tesbih iken 99 tesbih arasında genellikle plastik tesbihler tercih edilir Ağaç tesbihtercih edilecekse bu da genel de elma ağacından yapılmış tesbihler olur.