Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-Ders Notları

Sinan Tektaş
tarih ders notları
Osmanlı Askerleri
   Osmanlı Devleti(1300-1 Kasım 1922)
   
 1-Osmanlı Oğuzların Bozok Kolu'nun Kayı Boyundandır.
 2-Osmanlı Hanedanı dünyada en uzun hüküm süren hanedanlıktır.
 3-Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubad Osmanlı'ya Ankara Karacadağ bölgesini vermiştir.
 4-Osmanlı önce Anadolu Selçuklularla daha sonra da Moğol İlhanlı devletine bağlanmıştır.
 5-Osmanlı kurulduğu sırada:
a)Karadenizin üst tarafında bulunan Altın Orda Devlet'ini Timur yıkmış ve bu durumda Rusların güçlenmesine neden olmuştur.
b)Güneydoğu Anadolu,Suriye ve Mısır Memlüklerin hakimiyetindedir. 

   Kuruluş Dönemi(1300-1453)

   Osmanlı'nın Hızlı Büyüme Sebepleri:

 1-Yöneticilerin yetenekli olması.
 2-Merkezi otoritenin güçlü olması.
 3-Osmanlı'nın bir uç beyliği olması.(Coğrafi konum)
 4-Gaza ve cihat etme politikası.
 5-Türkmenlerin Anadolu'ya göçleri.
 6-Beylikler arası savaşlara katılmaması.
 7-Ahi Teşkilatı'nın çalışmaları.
 8-Tekfurların (Bizans Valileri) Bizans halkına kötü davranması.
 9-İstimalet (Hoşgörü) Politikası
10-Anadolu'nun,Balkanların ve Bizans'ın karışıklık içinde olması.
11-Avrupa'daki 'Yüzyıl Savaşları'
12-İskan Politikası:Özellikle Rumeli'de fethedilen yerlere Türklerin yerleştirilmesidir.Böylece hem o bölgenin Türkleşmesi ve Müslümanlaşması sağlanmış hem de kalıcılık gerçekleimiştir.İlk defa Orhan Bey döneminde uygulanmıştır.
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]