Osmanlı'da Dağılma Dönemi

Sinan Tektaş
   
Osmanlı'da Dağılma Dönemi
Osmanlı'da Dağılma Dönemi
   Osmanlı Devlet,Avrupa'daki devletlerin kendi aralarındaki çatışmalarından faydalanıp denge politikası izleyerek varlığını korumaya çalışmıştır.Osmanlı Avrupa'da çıkan isyanlardan ve Ruslarla süren uzun savaşlardan dolayı yorgun düşmüş ve iyice yıpranmış ve devlet yönetiminde ıslahata yönelik birkaç çalışma yapılmış ise de bu Osmanlı'ya pek başarı sağlamamıştır.

   Bu dönemde genel hatlarıyla Ayastefanos Antlaşması,Berlin Antlaşması,Sırp İsyanı(1804),Yunan İsyanı,Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması,Edirne Antlaşması,Mehmed Ali Paşa İsyanı,Tanzimat Fermanı(1839),Kırım Savaşı(1853-1856),93 Harbi,Osmanlı Yunan Savaşı(1897 Dömeke Savaşı),Trablusgarp Savaşı(1911-1912),Balkan Savaşları(1912-1913),I.Dünya Savaşı(1914-1918),Çanakkale Savaşları(1915-1916) ve nihayetinde saltanatın kaldırılması (1922) ile bu devirde sonuçlanmıştır.
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]