Üç Hükümdar Beş İmparator

Sinan Tektaş

Fu XiFu Xi (伏羲) veya Pao Xi (庖牺) ya da Tai Hao (太昊), Fúxī veya Fuxi de denilir. Çin'in Şu Hanedanlığı (Zhou) döneminden kalan yazılarda Çin Mitolojisi'ne göre Çin'in ilk imparatoru ve hatta bütün insanların atası.
İnsanlara balık tutmaları için ağlar, zamanı ve uzaklıkları ölçmeleri için düğümlü ipler getirmiş, ilaç yapmayı ve müziği öğretmiştir. Nü Gua eşi olduğu söylenir. Yazı yazma sanaatını Sarı ırmağın kıyısında karşılaştığı bir ejderhadan öğrendiği söylenir.
Han Hanedanlığı döneminde Fu Xi doğunun ve ilkbaharın tanrısı olarak kabul edilmiştir.
James Legge'in yaptığı bir hesaba göre Fu Xi MÖ 3322 yılında doğmuştur.

Nü Wa

Nü Wa (veya Nüwa) veya Nü Gua (veya Nügua) (Geleneksel Çince: 女媧; Pinyin: nǚwā), Çin mitolojisindeki bir yaratıcı tanrıça. İnsanlığın yaratılışına ilişkin bir mite konu olmuştur. Bu mite göre yalnızlıktan sıkılan tanrıça Nü Wa yeni bir yaratık olarak insanı sarı topraktan, kendi elleriyle şekillendirerek yaratır. Bununla birlikte zaman içinde bu işlemin çok uzun sürdüğünün ve eğer tüm Dünya'yı insanlarla kaplamak istiyorsa çok uzun bir süre bu işle uğraşması gerektiğinin farkına varır. Bunun üzerine bir ip alır ve ipi çamura batırır; daha sonra da bu ipi etrafında sallar. Etrafa saçılan çamur damlalarından insanlar oluşur. Mitlere göre bu işlem sonucu oluşan insanlar fakir insanların atası olurken, başta kendi elleriyle yaptığı insanlar zengin insanların atası olurlar. Nü Wa'nın eşi ve/veya kardeşi olarak geçen bir tanrı da mevcuttur ve ismi Fu Xi'dir. Fu Xi ile birlikte tanrıça Nü Wa sıklıkla beline kadar insan vücuduna veya boynuna kadar insan vücuduna, daha sonrasında ise yılan vücuduna sahip bir şekilde betimlenir.


Yao


Yao (Gel.:堯, Bas.:尧) (MÖ 2358 - MÖ 2258) Üç Hükümdar ve Beş İmparator'dan(en) biri olan efsanevi bir Çinli yöneticidir. Yaotang-shi (陶唐氏) olarak da bilinmekle birlikte, Yi Fangxun (伊放勳) veya Yi Qi (伊祈) ismiyle İmparator Ku (帝嚳) ve Qingdu (慶都)'nun ikinci evlatları olarak doğmuştur. Ayrıca Tang Yao (唐堯) olarak da bilinir.
İyilikseverliği ve çalışkanlığı ile gelecek dönemdeki Çin monarkları ve imparatorları için bir model teşkil etmiş olan Yao, sık sık mükemmel ahlakî değerlere sahip bir bilge kral olarak övülmektedir. Erken Çin dönemi Yao, Shun ve Yu'dan genellikle birer tarihi figür olarak bahsetmekle birlikte modern tarihçiler ataerkil feodal topluma geçiş sürecinde birleştirilmiş ve hiyerarşik hale getirilmiş bir devlet sistemi kurmuş olan müttefik kabilelerin lider-reislerini temsil edebileceğine inanırlar.
Yao efsaneye göre 20 yaşında hükümdar olur ve 119'unda, tahtını kendisine iki kız çocuğunu vermiş olan Shun'a bıraktığında ölür.
Birçok kaynakta Yao'nun kavrayış zorluğu çeken oğlu için bir eğlence olması amacıyla go oyununu keşfettiği yazmaktadır.


Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]