Osmanlı'da İlk Rasathane

Sinan Tektaş
Osmanlı döneminde İstanbul'da ilk Rasathane bugünkü Tophane semtinde, 1575'de kuruldu.
Takiyüddin, Uluğ Bey'in (1394-1449) astronomi cetvelinin yeni rasatlarla düzeltilmesini öneren bir layiha yazdı. Sultan III. Murad'ın layiha ile ilgilnenmesi üzerine Takiyüddin, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'nın emriyle, Tophane Bayırı üzerinde bir rasathane kurulmasıyla görevlendirildi.
Rasathanenin inşaatına 1575 yılında başlandı ve yapı tamamlandıktan sonra, gerekli her türlü astronomik aletle donatıldı. Rasathane için, 40 arşın (yaklaşık 27 metre) derinliğinde bir rasat kuyusu (çarh-ı rasat) da kazıldı. Astronomi ile ilgili kitaplardan bir de kitaplık kuruldu.
1580 yılında, Şeyhülislam Kadızade'nin onaylayan fetvası ve padişah III. Murat'ın emriyle rasathane denizden topa tutularak yıkılmıştır.
İlber Ortaylı'ya göre İstanbul'daki bir depremden sonra halk ayaklanmış ve depremin rasathane yüzünden olduğunu söylemişlerdir. Sarayın önünde büyük gösteriler olmuş, bunun üzerine III. Murat, denizden top atışı ile rasathaneyi yıktırmak zorunda kalmıştır
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]