Kekopelli
Kokopelli genellikle Güneybatı ABD'de HopilerZuniler gibi bazı Kızılderili kültürleri tarafından çok saygı duyulan bir bereket tanrısıdır. Genellikle kafasında tüy veya antene benzer çıkıntılar olan ve flüt çalan kambur biri olarak betimlenir. Pek çok bereket tanrısı gibi doğumu ve tarımı da yönetir. Oyunbaz bir tanrıdır ve müziğin ruhunu temsil eder.


Anasazi(Kızılderi kabilesi) olduğuna inanılan göçebe, kaval çalan, kambur bereket tanrısı. trickster olmasının yanısıra şifacı ve eğlenceli kişiliği olan kokopelli tam bir hatun avcısıdır. hakkında çeşitli hikayeler olmakla birlikte bazıları kavalıyla şehirden şehre gezip vardığı şehire kışın bitişini, karların eriyerek toprağı bereketlendirmesini ve ilkbaharın gelişi ile hasadın yeşermesini müjdeler. yine efsanede ilkbaharın gelişiyle beraber onun kavalının sesini duyan her bireyin gece boyunca şarkılar söyleyip dans etmesi gerektiği söylenir. ertesi gün bakireler yanında bir veletle uyanacaktır. kamburunun taşıdığı tohum yüklü çuvallar ve şarkılarından oluştuğu iddia edilir. orijini tam olarak bilinmemekle beraber güneybatı amerika olduğuna inanılır.