Yavuz Sultan Selim'in Mührü

Sinan Tektaş
Yavuz Sultan Selim'in Mührü | Topkapı Sarayı Hazine Dairesi
Mührün ortasında Sultan Selim Şah yazısı, bu yazının etrafında da “Yalnız Allah’a güvenirim” mealindeki ibare yer alıyor. Kırmızı akik taşından olan bu mühür, hazine kethüdasında bulunurdu.
Hazine, en parlak dönemini Fatih Sultan Mehmet’in torunu Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış. Gerek Çaldıran, gerekse Mısır seferlerinden getirilen ganimetlerle tıka basa dolmuş, taşanlar da Yedikule Mahzenleri’ne aktarılmış.
Yavuz’un, “Benim altınla doldurduğum hazineyi, benden sonra gelenlerden her kim mangırla doldurursa, hazine onun mührüyle mühürlensin ve illâ benim mührümle mühürlenmekte devam olunsun” yolundaki emri gereği Enderun Hazinesi’nin dış kapısı, saray müze oluncaya kadar bu şekilde mühürlenmiş.
Yavuz Sultan Selim'in Mührü
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]