Telamon Oğlu Aias-Ajax

Sinan Tektaş

TELAMON OĞLU AIAS(AJAX)Telamon'un oğlu Salamis'li Aias Troya savaşına yalnız on iki gemi getirdiği halde, Akha'ların Akhilleus'tan sonra en yiğit savaşçısıdır. Görünüşü, boyu bosuyla küçük Aias'ın tam karşıtıdır. Akha'larınn kalesi diye anılan Aias'ı Priamos surların üstünden görünce Helene'ye sorar. Helene ise bu yiğidin "Eşi görülmedik Aias' olduğunu söyler.
Aias kalkanı ile dikkat çeker Akha'lar arasında. Korkunç diye nitelendirilen bu kalkan yedi kat deri ve bir kat tunçtan yapılmıştır. Hector'un kargısı altı kat deriyi geçer ve son kata saplanır kalır, Hektor bir kaya parçası alarak Aias'ın kalkanını tam göbeğinden vurur. Ama Aias daha büyük bir kaya ile onu saf dışı eder. Aias Hektor'u alt etmekle kalmaz pek çok Troya'lı yiğidi de öldürür.Akhilleus öldükten, Troya savaşı bittikten sonra Thetis'in tanrı Hephaistos'a yaptırdığı silahlar kime kalacak diye bir kavga başlar. Thetis silahların yiğit Aias'a kalmasını ister ama Agamamnon ile Menelaos ne yapıp edip silahları Odysseus'a verirler. Aias çileden çıkar, bir hezeyan halinde Akha ordusu diye bir sığır sürüsüne saldırır. Hepsini öldürdüm diye şenlik yapar. Aias kendine gelip Akha ordusu yerine sığırları öldürdüğünü görünce utanır, düşmanlarına rezil olmayı göze alamaz. Böyle bir acı ile yaşayamayacağını anlar ve kendini kılıcını üzerine atar ve canına kıyar.


Bir başka kaynak;

Aias (Ajax), Sophokles'in tragedyalarında konu olarak işlenmiş bir karakterdir. Salamis Adası'nın kralıdır. Başkaldırabilmiş bir karakterdir. Bu kahraman Truva Savaşı'nda Akhalarla birlikte savaşmıştır.
İlyada'da Aias'ın genellikle kalkanı ve kuvveti üzerinde durulur. Kalkanı 7 kat sığır derisinden işlenmiştir, bu yüzden Truvalılar ona sıkça mızrak ve ok atsa da kalkanı delemez ve bu sebeple Aias ölmez. Bir seferde Truvalılardan birine 3 adamın zor taşayabileceği ağırlıkta bir kaya fırlatır, bu kaya adamın karın boşluğuna gelir ve adam kan kusarak ölür. Aias'ın savaşta ölmez Truva'yı yağma ederler ondan sonra gemilere binip baba topraklarına döneceklerdir. Gemilere binerler ve yolculuk başlar fakat 12 Olymposlu onu ve diğer akhaları rahat bırakmazlar, mesela Odysseus evine 20 sene sonra döner. Aias da çok zorluk geçirir fırtınalardan kayalıklardan kurtulur. Fakat sonra böbürlenir:'Hangi tanrı beni öldürebilir ki' şeklinde konuşur bunun üzerine Poseidon onun üzerine Boreas'ı salar ve bir de dalgalar salar. Gemisi doğruca sarp kayalıkların üstüne gider ve parçalanır. Ne tayfası ne de Aias kurtulamaz.
Ayrıca fransanın Ajaccio kenti ismini büyük yunan lideri Ajax(Aias)'dan almıştır.

Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]