Orhan Gâzi'nin oğlu Murad Bey'e Nasihati

Sinan Tektaş
   Orhan Gâzi'nin oğlu Murad Bey'in(Hüdâvendigâr) Rumeli'de Akıncı beylerinin başına geçerek Edirne'yi fethi Orhan Gâzi'nin ruhunu rahatlattı.
Nice yılların verdiği sıkıntı ve üzüntünün baskısıyla bunalan bedeni ise günden güne kuvvetten düşüyordu.Son demlerine yaklaştığını hissediyordu. Gözünün nuru saltanatının direği Murad'ını bir kez daha huzuruna çağırdı. 
Murad Han din yoluna dövüşenlerin sultanı babasını ziyaret için acele Bursa'ya döndü. Gün görmüş ömür sürmüş babasının tatlı gülüşlerle parıldayan güzel yüzüne muhabbetle baktı.
Hasretle kucaklaştılar. Sonra Orhan Gazi Osmanlı soyunun törelerinden olan vasiyetlerini bir bir hatırlattı. İyi huylu şehzadeyi adalet doğruluk iyilik ve dürüstlük yoluna yönelterek şu güzel sözleri söyledi;
" Ey bağlarımın tatlı meyvesi olan Oğul! Saltanatına mağrur olma. Unutma ki dünya, Hazret-i Süleyman’a kalmamıştır. Unutma ki, dünya saltanatı geçicidir. Lakin büyük bir fırsattır. Allah yolunda hizmet ve Peygamberimizin aleyhisselam şefaatine mazhariyet için, bu fırsatı iyi değerlendir! Dünyaya ahiret ölçüsüyle bakarsan; ebedi saadeti feda etmeye değmediğini göreceksin.
Oğul! Gözün daima dini yüceltmede olsun. Resulullahın yolunu yoldaş edin. Rehberini Din-i islamiyet’i iyi bilenler ve uygulayanlardan seç. Gücünü kuvvetini cihat yolunda harca. Adını Gâzi Murad olarak yazdır. Dinin desteği olan sancağımı dalgalandır.
Kuran-ı kerimin hükmünden ayrılma! Adâletle hükmet! Gâzileri gözet! Dine hizmet edenlere hizmeti şeref say! Fakirleri doyur! Zalimleri cezalandırmakta tereddüt gösterme! Adâletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli bile olsa, geciken adâlet zulümdür!
Oğul, biz yolun sonuna geldik. Sen daha başındasın. Cenab-ı Mevla saltanatını mübarek kılsın."
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]