Mahabharata Destanı

Sinan Tektaş
100.000 Beyit olan ve on sekiz kitaptan oluşan Mahabharata destanı Pandava ailesinin serüvenlerini anlatır.Pandavalar amcalarının oğullarına karşı tahtta hak iddia eden beş kardeştir.Aralarındaki gizli savaşım korkunç bir çarpışmayla sonuçlanır ve bu savaşta önderlerin çoğu ölür.Beş erkek kardeş ile ortak karıları olanDraupadi sağ kalmışlardır.Ama kısa bir süre sonra onlar da doğa üstü bir ölümün pençesine düşeceklerdir.

Mahabharata incil türünde öneme sahip bir bölüm içerir.Bhagavad Gita (TANRILARIN ŞARKISI) Konusu;Kahraman Krişnan'nın büyük savaştan önce Arjuna'ya verdiği söylevdir.Arjuna'nın (beş kardeşten biri)araba sürürcüsü kimliğinde bedenlenen ve arkadaşını çok seven Krişna.onu düşünmeye yöneltir.Ardından ona yalnızca çıkarsız davranışının değer taşııdığını gösterir.Sonunda onun düşüncelerini yavaş yavaş edimlerin koruyucusu ve güvencesi olan Tanrı ile O'na ulaşmak için önerilen yöntemlere çeker.Bu Arjuna'nın sürücüsü olmakla birlikte yüce varlığın tecelli yoluyla gerçek doğasını ortaya koymasıdır.Arjuna henüz belirsiz olsada işte bu tanrıyı aramaktadır...
Bhagavad Gita çok büyük bir saygınlık kazanmış pek çok mezhep tarafından kutsal sayılmış,sayısız insan tarafından ezberlenmi yorumlanmış taklitleri yazılmış ve dilden dile çevrilmiştir....
mahabharata destanı
Mahabharata Destanı
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]