Latin Katolik Haçlılarının Ortodoks olan Bizans Şehrini (İstanbul) Ele Geçirişleri

Sinan Tektaş
Papa III. İnnocentius’un, Kudüs'ü kurtarmak maksadıyla tüm Avrupa'yı sefere davet etmesiyle başlayan IV. Haçlı seferi 1202 senesinde Venedik'te başlamıştır. Başlangıçta seferin hedefi Mısır'ı ele geçirmek ve oradan Kudüs'e girip kutsal toprakları kurtarmak olmasına rağmen Venedikliler bu seferin hedefini değiştirmeyi başararak, seferin yönünü İstanbul’a çevirmişlerdir.
İstanbul’u yakıp yıkan Haçlılar, 1204’de şehri ele geçirip Bizans İmparatorluğuna son vererek kendi görüşlerine ve Katolik inançlarına uyan Latin İmparatorluğunu kurmuşlardır.
Hristiyanlık Roma İmparatorluğu tarafından içi boşaltılmış ve pagan-putperest öğretiler ile doldurulmuştur.İslam toprakları üzerine düzenlenen onlarca Haçlı seferi ise nerede ise tamamen çıkar ve kazanç elde etmek üzerinedir.Tapınak şovalyeleri buna en güzel ve yerinde bir örnektir.
Resim : Latin Katolik Haçlılarının , Ortodoks olan Bizans şehrini (İstanbul) ele geçirişleri ve yağmalamaları.
Latin Katolik Haçlılarının Ortodoks olan Bizans şehrini (İstanbul) Ele Geçirişleri
Latinler ve Ortodokslar

Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]