Osmanlıda Suç ve İşlenen Suçun Cezası

Sinan Tektaş
Osmanlı bildiğimiz üzere bir Türk-İslam devletiydi.Osmanlı Devleti kanunları İslami kriterlere uygun olarak Türk töresiyle harmanlanıp ortaya çıkan kanunlardan oluşur.
Dolayısıyla Osmanlı'da iki türlü kanun vardır:
-Şer'i Kanun:Bu kanun İslam'ın kanunlarına denirdi.Yüce kitabımız Kur-an'ı Kerim'in içinden Allah-u Teala'nın gönderdiği ayetlerden yola çıkarak uygulanırdı.
Örf'i Kanun:Bu kanun ise daha çok Türk töresinden gelen İslam'a da uygun olan kanunlar bütünüydü bu kanunlar yazılı olmayıp kuşaktan kuşağa geçerek var olmuştur.
Şeriatla yönetilen Osmanlı Devleti'nde şeriat kanunlarının caydırıcılığı ve suç işleyen kişinin kim olduğu gözetilmeksizin uygulanması Osmanlı'nın 600 yıllık tarihinde ortaya çıkan suç oranının düşük olmasına yetipde artan bir sebepdi.
Günümüzde İstanbul'un bir semtinde 1 yılda ortaya çıkan suç oranı 600 yıllık Osmanlı Devlet'nde ortaya çıkmamıştır.
Burdan Şeriat yönetiminin caydırıcı özelliklerinin işlenen suçları ne derecede azalttığını görebiliriz.
Öyleki yabancı diplomatların yazılarından gördüğümüz kadarıyla cezasının el kesme olduğu hırsızlık suçunun Osmanlı İstanbul'unda yılda 1 veya 2 kez ortaya çıktığını,esnafın kapısını kilitlemeden vakit namazlarına gittiğini yazmışlardır
.
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]