Jül Sezar Kimdir?

Sinan Tektaş
jül sezar
Jül Sezar
Tarihteki önemi ve yeri büyük olan Romalı bir komutan ve devlet adamıdır. Asil bir aileden gelen Gaius Julius"un oğludur. Annesi Aurelia, asil olmayan bir ailedendi. Caesar, politik davranışlarında çoğunlukla halk tarafını tutmuş, Romalı asillerin halk üzerinde baskılarını kaldırmaya çalışmıştır.

Caesar MÖ. 83′de Marius taraftarlarından 1. Cornelius Cinna"nın kızı Cornelia ile evlenmesi, onun, Marius partisine yaklaşmasına, Sulla ve Mariusçular arasındaki çekişmeye katılmasına yol açtı. Caesar Roma"dan çıkmaya zorlandı. Caesar ancak Sulla"nın (MÖ. 78) ölümünden sonra Roma"ya dönebildi. Sonra hatiplik öğrenimi için Rodos"a ünlü öğretmen ve hatip Apollonius Molo"nun yanına gitti. Beş yıl sonra Roma"ya döndü, kendini tamamiyle siyasete vererek Pompeius tarafını tuttu, cömertliğiyle halkın sevgisini kazanmaya çalıştı.

Caesar MÖ. 68′de, Cornelia"nın ölümü üzerine yüksek bir hayat seviyesi ve geniş bir çevresi olan Pmpeia adlı genç bir kadınla evlendi. Mö 6′de konsüllükten önce gelen bir rütbe olan praetorluğa yükseldi. Bu sırada, Batı Hispania"daki ayaklanmayı bastırarak elde ettiği ganimetlerle borçlarını ödedi, kendini konsüllüğe seçtirmek için Roma"ya gitti. MÖ 59 yılında, muhafazakar Marcus Bibulus ile birlikte konsül seçildi. Aynı yıl, o sıralar Anadolu"dan dönen Pompeius ve Crassus ile anlaşarak “Birinci Triumvirlik” i kurdu.

Konsül olarak Roma"yı tek başına idare etmeye çalışan Caesar, Senato"yu ikinci planda bıraktı. Yeni bir kanunla fakir vatandaşlara ve Pompeius"un terhis edilen askerlerine toprak dağıttı. Vergilerin üçte birini bağışlayarak subayları kendi tarafına çekti. Nihayet 5 yıl içinde kendini Dalmaçya (İllirya), Kuzey İtalya ve Güney Fransa valiliklerine seçtirdi. Kuvvetli rakipleri olan Cicero ile Cato"nun Roma"dan uzaklaştırılmasını sağladıktan sonra, MÖ 58 de Gallia"ya girdi, sekiz yıl içinde Ren nehrinden Pireneler"e kadar bütün ülkeyi ele geçirdi. Tam bir zaferle sonuçlanan Gallia seferinden sonra Caesar aldığı zengin ganimet ve tecrübeli ordusu sayesinde, Roma"nın n güçlü adamı oldu.

Sezar ve Kleopatra


MÖ. 53′de Craussus"un öldürülmesi ve Pompeius"la Caesar"ın arasındaki ilişkinin bozulması üzerine Birinci Triumvirlik sona erdi. MÖ. 49′da senato, Pompeius"un etkisiyle, Caesar"ın ordusunun terhis edilmesini isteyince, Caesar buna sinirlenip emrindeki 5000 askerle Gallia ve İtalya sınırını meydana getiren Rubico ırmağının kıyısına geldi. Senato ordusuna kmutanlık eden Pompeius ile girişilen 60 günlük bir savaştan sonra Caesar"ın ordusu bütün İtalya"yı egemenliği altına aldı. Bundan sonra Pompeius"u Yunanistan"a kadar takip eden Caesar onu MÖ 48 de Pharphalus"ta yapılan meydan savaşında yendi, arkasından Mısır"a gitti. Caesar"dan kaçan Pompeius İskenderiye"de öldürüldü. Bu sırada Mısır"a varan Caesar, Klepatra ile kız kardeşi arasındaki taht kavgasını Kleopatra"nın lehine halletti, sonra Anadolu"ya geçti. Burada Ponpus Kralı Pharnakes"i yendi (MÖ 47), zaferini senatoya “Geldim, Gördüm, Yendim” şeklindeki ünlü sözüyle bildirdi.

Caesar"ın daha sonraki zaferleri birbirini kovalamış, MÖ 46′da Kuzey Afrika"da Pompeius"un başsız kalan ordusunu, MÖ 45′de İspanya"da Pompeius"un iki oğlunu yenilgiye uğratmıştır. Bu başarılarından sonra Caesar, Roma İmparatorluğu"nda bütün yetkinin tek sahibi oldu. Hükümdar ünvanından başka haleflerine de geçmek şartıyla imparator ünvanını aldı, diktatörlüğü 10 yıl için uzatıldı. Quirinus tapınağına heykeli dikildi, ağustos ayına onun adından ötürü Julius adı verildi.


Sezar İle Brütüs"ün Hikayesi


Caesar kazandığı yetkileri iyiye kullanarak devlet bakımından çok faydalı ıslahat yapmış, İtalya şehirlerinin hukuki durumunu bir düzene bağlamış, eyaletlerin idaresini düzeltmiştir. Bu arada borçlara ait kanunları hafifletmiş, eyalet halkına vatandaşlık ve senatör olabilme yetkilerini tanımış, fakir olanların Kartaca"da ve Korent"te koloni kurmalarını sağlamıştır.

Caesar"ın aldığı bu tedbirler, Senatonun yetkilerini ve kuvvetini oldukça sınırlıyordu. MÖ 44′de ömür boyu diktatörlük elde edince, cumhuriyet idaresi yerine monarşist bir rejim kuracağı fikri uyandı. Bunu kabul etmek istemeyen aristokratlar, başlarında Brutus"le Cassius olmak üzere, suikast hazırladılar. MÖ 44′de Martın 15′inde bir senato toplantısına giden Caesar"ı öldürdüler. Sevdiği dostu Brütüs"ü suikastçılar arasında gören Caesar"ın son sözleri “Et tu, Brute?” (Sen de mi, Brutus?) oldu

Kaynak:www.huzursayfasi.com/
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]