Haçova Meydan Muharebesi'ndeki İlginç Olay

Sinan Tektaş
Savaşın başlarında tüm hatlarıyla Türk ordusunun merkezine yüklenen Avusturya ordusu Yeniçerileri de şaşırtan ateş gücü ile büyük kayıplar verdirdi. III. Mehmed'in de otağa çekilmesi ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın da padişaha ordunun çekilmesini telkin etmesi ile orduda genel bir bozgun havası esmeye başladı .
Ancak savaşın kaderini değiştiren bir olay oldu bozulan Osmanlı ordusu karşısında yağma harekatına girişen kafir ordusu Osmanlı Ordu'sunun en diplerine kadar girmiş ganimet peşinde koşarken Osmanlı Ordusu'nun geri hizmetinde bulunan aşçılar,oduncular,çadırcılar,deveciler ellerine geçirdikleri odun,kepçe,kazma orak,tırpan gibi malzemelerle yağma ile meşgul olan kafirlere saldırdı.Yağma yaptığı için safları bozulmuş olan kafir ordusu bu direniş karşısında şaşırarak geri çekilmeye başladı bunu gören yeniçeri ve azap orduları düşmanı çember içine alarak ağır kayıp verdirdi ve Haçova Meydan Muharebesi zaferle neticelenmiş oldu.Bu savaşın kazanılmasında geri hizmetlilerin katkısı olduğundan bu savaş literatürde "Kepçe kazan Savaşı" olarak da bilinir
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]