Sırp Sındığı Zaferi

Sinan Tektaş
Sırp Sındığı Zaferi
Sırp Sındığı Zaferi
     Orhan Gazi'nin ölümünden sonra Osmanlı tahtına Birinci Murat çıktı."Hüdavendigar" ve "Gazi Hünkar" unvanlarıyla anılan ve 27 yıl Osmanlı tahtında oturacak olan Birinci Murat zamanında hem Anadolu'da hem Avrupa'da birçok kale ve şehirler zapt edilmiş;zaferler kazanılmış ve devletin sınırları genişletilmiştir.

     İstanbul'un fethine kadar,Osmanlı Devleti'nin Avruoa'da merkezi olacak Edirne'nin alınması Balkan yolunu açmış,arkasından Filibe ve Eski Zağra da Osmanlı topraklarına katılmıştır.Osmanlıların Filibe'yi zaptı sırasında kaçan ve Sırbistan'a giderek Kral Beşinci Uroş'a sığınan Rum kumandanı,vakitgeçirmeden Türkleri durdurmak için yani bir Haçlı ordusu kurulması yolunda tahriklere başladı.

     Bu suretler kurulan ve mevcudu 60 bin kişiden oluşan Haçlı ordusu;Macar Kralı Layoş komutasında Edirne'yi geri almak ve Türkleri Avrupa'dan çıkarmak için harekete geçti.Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa bir yandan padişaha haber göndererek yardım istedi.Öte yandan Hacı İlbey kumandasında 10 bin kişilik bir süvari birliğini keşfe çıkardı.Hacı İlbey,10 bin akıncıdan oluşan kuvvetiyle sessizce ilerlemiş ve Haçlı ordusunu Meriç kıyısında bulmuştu.Çadırların yanına kadar sokulmayı başaran izci(komando) askerleri düşmanın horul horul uyuduğunu görmüşlerdi.

     Hacı İlbey,yanındaki on bin kişiyi üç kola ayırdı ve gece yarısı yaptığı bir baskınla düşmanı şaşırtarak müthiş bir paniğe uğrattı.Ani bir baskınla neye uğradığını anlamayan Haçlı askerlerinden bir kısmı Türkler zannıyla birbirlerine saldırıyor,bir kısım kurtuluşu kaçmakta görüyordu.Fakat savaşmaya kalkanları olduğu gibi kaçanlar da ölüm bekliyor,Meriç nehrine dökülüp boğuluyorlardı.

    Haçlı ordusundan canlarını kurtaranlar pek azdı.Yalnız Macar Kralı Layoş 
(Lüdvig) canını güçlükle kurtararak memleketine dönebilmişti.Osmanlılar'ın Haçlı ordularına karşı kazandığı bu zafer,tarihimizde "Sırp Sındığı Zaferi" olarak anılır.Çünkü burada Sırplar sındırılmış,yani kırılmış,perişan olmuşlardı.

     1364 yılında kazanılan Sırp Sındığı Zaferi;Rumeli'de Türklerin süratle ilerlemelerine vesile oldu.Sultan Birinci Murat,Sırpsındığı Zaferi'nin şükranesi olarak Bilecik'te bir cami,Yenişehir'de bir imaret,Bursa hisarında bir cami,Çekirge'de bir imaret,medrese ile kaplıca ve han yaptırmıştır.

Kaynak:Muhteşem Türk Zaferleri adlı kitaptan yaptığım kısa alıntıdır/Akçağ Yayınları
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]