Önemli Medeniyetler

Sinan Tektaş
1-Mısır Medeniyeti:
a)Nom veya Nomos adı verilen şehir devletleri biçiminde yaşamışlardır.
b)Dini inançlarından dolayı tıpta,eczacılıkta ve mimaride gelişmişlerdir.
c)Tarımdan dolayı;matematikte,geometride ve astronomide gelişmişlerdir.
d)İlk defa Güneş takvimini bulmuşlardır.
Not:Güneş takvimini Mısırlılar bulmuş İyon ve Yunanlar geliştirmiş Roma ise son şeklini vermiştir.
e)Hiyeroglif adı verilen resim yazısını bulmuşlardır.
f)Papirüs kağıdını bulmuşlardır.
g)Firavun Tanrı-Kral olduğu için hukuk sistemleri gelişmemiştir.
h)Etrafı çöllerle ve denizlerle çevrili olduğu için dışardan etkilenmemiş ve Mısır'da kendine özgür bir medeniyet ortaya çıkmıştır.Bu nedenle tarih öncesi dönemleri sırasına uygun yaşayan tek devlettir.

2-İran Medeniyeti:
a)İran Medeniyeti Medler,Persler ve Sasanilerden oluşur.
b)Dünyada ilk defa posta teşkilatını kurmuşlardır.
c)Ülkeyi "Satraplık" adı verilen eyaletlere bölerek yönetmişlerdir.
d)"Darık" adı verilen ilk altın parayı kullanmışlardır.
e)Zerdüştlük dinine inanırlar.
f)Kral Ticaret yolunu onarmışlardır.

3-Hint Medeniyeti:
a)Hindistan'a Avrupa'dan gelen Ariler buradaki egemenliklerini kalıcı kılabilmek için kast sistemini kurarak toplumu sınıflara ayırmışlardır.
b)Kast sisteminde sınıflar arasında geçiş ve evlilik kesinlikle yasaktır.Ayrıca meslekler babadan oğula geçer.
c)Kast sistemi nedeniyle Hindistan'da kültürel birlik ve millet bilinci oluşmamıştır.
d)Kast sistemindeki sınıflar;
-Brahmanlar(Din adamları)
-Kşatriyalar(Soylular ve Askerler)
-Vaysiyalar(Zanaatkar,tacir,köylü)
-Südralar(İşçiler)
e)Gazneli Mahmud Hindistan'a yaptığı 17 sefer ile İslamiyeti bu bölgede yaymış ve kast sistemine ilk büyük darbeyi vurmuştur.
f)II.Dünya Savaşı sonlarında kabul edilen Hint Anayasası ile kast sistemine tamamen son verilmiştir.
g)En önemli dinleri;
-Brahmanizm ve Budizmdir
h)Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip oldukları için tarih boyunca istilalara uğramışlardır.

4-Çin Medeniyeti:
a)Çin medeniyeti Türk,Moğol ve Tibet kültürlerinin karışımıyla ortaya çıkmıştır.
b)İlk defa kağıt,matbaa,barut,pusula ve mürekkebi bulmuşlardır.
c)İpekçilikte ve porselen yapımında gelişmişlerdir.
Not:Çin'de maden az olduğu için porselen yapımında gelişmişlerdir.
d)Türk akınlarını önlemek için Çin Seddini yapmışlardır.
e)Maoizm,Laoizm,Taoizm,Konfiçyüs ve Budizm en önemli dinleridir.
Not:Budizm'den dolayı Çin'de mimari gelişmiştir.
f)Tarihte ilk derebeylik (feodalite) izlerine Çin'de rastlanmıştır.
g)Türkler hakkında bilgi veren ilk yazılı kaynaklar Çin kaynaklarıdır.
Not:Türklerle Çinliler arasındaki savaşların temek sebebi İpek Yolu ve Orta Asya hakimiyetidir.

5-Fenike Medeniyeti:
a)Site devletleri biçiminde yaşamışlardır.En önemli şehirleri Biblos,Sayda ve Sur'dur.
b)Doğu Akdenizde,Lübnan,Filistin civarında yaşamışlardır.
c)Ülkeleri dağlık olduğu için denizcilik yapmışlardır.
d)İlk denizci milletlerdendir ve koloniler (sömürge ve ticaret merkezi) kurmuşlardır.
e)İlk defa alfabeyi bulmuşlardır.
Not:Alfabeyi Fenikeliler bulmuş İyon ve Yunanlılar geliştirmiş Roma ise son şeklini vermiştir.
f)İlk defa camı ve boyayı bulmuşlardır.

6-İbrani Medeniyeti:
a)Yahudilerin atalarıdır.
b)Kutsal kitapları Tevrat'tır.
c)En önemli eseri Süleyman Mabedi (Mescid-i Aksa) dır.Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]