Miryakefalon Zaferi

Sinan Tektaş
  İkinci Kılıçarslan 1155 yılında Selçuklu Sultanı sıfatıyla"taht"'a çıktığı zaman,Türk yurdu Anadolu;iç çekişmelerin ve Haçlıların Bizans'a ve Kudüs'e uzanan yol (vadisi) haline gelmişti.Kılıçarslan önce,tahtta hak iddia eden iki kardeşi ve Haçlılarla uğraştı.Fakat Anadolu Türklüğünün en amansız hasmı (düşmanı) şüphesiz Bizans'tı.
  İmparator Manuel Komnenos,bir taraftan Bizans'ın Türk sınırları boyunca,kalabalık kuvvetlerle,Selçuklu arazisinde yağma ve tahribat yaptırırken diğer taraftan da Doğu Anadolu'daki Türk hükümetlerini de kendi tarafına çekip Kılıçarslan'a karşı birleştirmeye çalışıyordu.
  İmparator Manuel,Kılıçarslan'la bir dostluk anlaşması imzalamasına rağmen düşmanlığı bırakmamış,Türkleri Anadolu'dan atma hayallerinden vazgeçmemişti.İmparator,etrafındaki Türkleri çok iyi tanıyan ve sadece Türkmen kuvvetlerini sökmenin bile çetin bir iş olduğunu düşünen tecrübeli kumandanlarının ihtiyat ve itidal tavsiyelerini dinlemeyerek imparatorluğun dört yanından getirttiği kuvvetlerine ilave Macar,Sırp,Fransız,Peçeneklerden,ücretli birlikler meydana getirmiş,bunları ordusuna katmıştı.
  İmparator Manuel,kurnaz bir adamdı.Doğrudan Kılıçarslan'ın karşısına çıkmadı.Selçuklu başkentine giden en uzun yolu tercih etti.Onun düşüncesine göre,Sultan Kılıçarslan kendisini Eskişehir dolaylarında bekleyebilirdi.Fakat yanılmıştı.Bizans ordusunun büyük kısmı,Denizli'nin batısında Hoyran gölünün yakınında Greklerin Myrio Kephalon (Miryakefalon) dedikleri vadiye geldiği zaman Kılıçarslan'la karşılaştı.
  Bu sırada Kılıçarslan,kuvvetlerini geçidin (vadinin) iki yanındaki ve çıkışındaki dağların gerisine gizlemişti.Bizans ordusunun ağırlıklarını taşıyan arabalar geçide girer girmez,Türk atlıları yamaçlardan şimşek hızıyla inerek hücuma geçti.Türk süvarileriyle Bizans süvarileri arasında müthiş bir çarpışma oldu.Savaş gün boyu sürdü.Güneş batmak üzere iken,Bizans ordusu perişan olmuş,o büyük geçit onların cesetleriyle dolmuştu.İmparator Manuel ve maiyeti,esir alındı.Yıl 1176,Eylül'ün 17'si,günlerden cuma idi.
  Bu savaş sonunda 5.000 araba dolusu silah,cephane ve erzak ele geçirildi.Manuel Komnenos canını kurtarmak için ağır bir fidye ödedi.İkinci Kılıçarslan'ın bu kati sonuçlu zaferi,Türk-İslam ülkelerinde sevinçle karşılanarak şenlikler yapılmış,hilafet merkezi Bağdat,bayram havasına bürünmüş,şairler ,edipler Kılıçarslan'ı öven ve zaferini yücelten yazılar,kasideler,kaleme almışlardır.
  Miryakefalon Zaferi,Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerini ve bu toprakları yurt edinmelerini sağlayan zaferler zincirinin bir halkasıdır.

Kaynak:Muhteşem Türk Zaferleri adlı kitaptan yaptığım kısa alıntıdır/Akçağ Yayınları

Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]