Hatti Ülkesi halkına niçin Hitit denmiştir?

Sinan Tektaş
Büyütmek için haritaya tıklayınız!

Anadolu Yarımadası'nın bugün için bilinen en eski adı Hattuşaş Ülkesi idi ve bu topraklar 1500 yıl boyunca Hatti Ülkesi olarak bilindi. Tabletlerden öğrenildiğine göre, söz konusu Hind-Avrupalı halk kendini Nesice konuşan Nesililer olarak anıyordu. Ancak Hitit biçimindeki adlandırma, Eskiçağ tarihi çevrelerinde yayıldığı için onu değiştirmek güç olurdu. Zaten filologlar söz konusu Hind-Avrupalı kavim için Hatti sözcüğünü olduğu gibi almayıp, onun Ahd-i Atik'de zikredilen "Heth" ve "Hittim" şeklinden esinlenerek Almanca Die Hethiter, İngilizce The Hittites, Fransızca Les Hittites ve İtalyanca Gli Ittiti deyimlerini üretmişlerdir. Türkçe'de ise önceleri Eti sözcüğü kullanıldı, şimdi ise Hitit deyimi yerleşmiştir.

Oysa Ahd-i Atik'teki isimlendirmeden hareketle bu halk ve devlete Avrupalı filologlarca yeni isim türetilmese,  tabletlerde zikredildiği gibi "Hatti Ülkesi" kullanılsa, Kürtler tabletlerdeki orjinal ismin Kürtçe olduğunu derhal anlayacak "Gelenlerin Ülkesi" anlamına geldiğini görecek, Anadolu'da dünyanın ilk imparatorluğunu kuranların daha ismini öğrenir öğrenmez, Hatti Ülkesi'ni kuran Nesililerin Kürtlerin atası olduğunu anlayacaklardı... Gerisi ise çorap söküğü gibi gelecekti... Tıpkı bugün geldiği gibi...
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]