ARGOS

Sinan Tektaş


1) Zeus ile Niobe'nin oğlu. Niobe Zeus'un sevdiği ilk ölümlü kadındır. Argos'a Zeus Peloponnes Krallığını vermiş, bu yüzden de Argos denmiş bu yarımadaya. Sonraları Argos İlyada destanında Yunanistan'dan gelip Troya'ya saldıranların tümünün yurdu olarak gösterilir. Argos'lu ise Akha'ların hepsine verilen genel bir sıfattır. 2) Argonaut'ların gemisi Argo'yu (Argos=hızlı) yapan ve ona adını veren usta. 


3) Homeros destanlarında tanrı Hermes "Argos'u öldüren" "Aegeiphontes" ek adıyla anılır. Tartışmalı yorumlara yol açan bu sıfatın anlamının kökeni üzerine bir efsane anlatılır. Hermes'in öldürdüğü Argos yüz gözlü bir devdir. Başka anlatıma göre Argos'un yüz değil de ikisi arkada ikisi önde olmak üzere 4 gözü varmış. Üstün bir gücü olan bu dev Arkadya bölgesini yabani bir boğadan kurtarmış. Tartaros'la Gaia'dan doğma Ekhidna canavarını öldürmüş. Sonra da Zeus'un inek biçimine soktuğu sevgilisi Io'nun başına Hera tarafından bekçi olarak dikilmiş. Argos gündüz gece Io'yu gözler dururmuş. Uyurken bile gözlerinin bir kısmı hep açık kalır, gözler dururmuş. Zeus Hermes'e Io'yu kurtarmayı buyurmuş ve Hermes de Argos'u öldürmeyi başarmış. Buna üzülen Hera çok sevdiği tavus kuşunun kuyruğuna Argos'un gözlerini yerleştirmiş. 
Yorumlar
Resim eklemek için:
[image] image_url [/image]

Bir kod bloğu eklemek için:
[code] your_code [/code]

Teklif eklemek için:
[quote] your_quote [/quote]

Bağlantı eklemek için:
[link] your_link_text | link_url [/link]